Nieuws Financiën

Geen extra subsidie voor TivoliVredenburg

Yelle Tieleman 27 november 2015

Tivoliutrecht1065

TivoliVredenburg krijgt volgend jaar geen extra subsidie. Dat schrijft wethouder Jeroen Kreijkamp (D66) in een brief aan de gemeenteraad. Het muziekcentrum had wel om een hogere bijdrage gevraagd, schrijft het AD. Het muziekcentrum had om een subsidie van ruim 9,6 miljoen euro gevraagd bij het stadsbestuur, maar krijgt 'slechts' 7,8 miljoen euro. Dat bedrag is evenveel als het muziekcentrum dit jaar ontving.Onlangs bleek uit onderzoek van de rekenkamer dat TivoliVredenburg vanaf komend jaar jaarlijks 1,7 miljoen euro tekort komt. Dat zal hoogstwaarschijnlijk door de gemeente Utrecht worden gedekt, zo blijkt uit de brief.De gemeente heeft daarvoor geld gereserveerd, maar wil dat nu nog niet aanbreken en het komend jaar afwachten. Het college wil op die manier afdwingen dat TivoliVredenburg zich ondernemender opstelt om meer inkomsten te genereren.Het harde rapport van de rekenkamer deed drie aanbevelingen: snijden in de programmering, meer geld verdienen met de horeca en met de zakelijke verhuur.Directeur Frans Vreeke reageerde bezorgd. "Handhaving van het huidige niveau is moeilijk; een hogere artistieke ambitie is mogelijk buiten bereik,'' schreef Vreeke eerder in een brief aan het stadsbestuur. "Wij zijn een (cultureel) ondernemende stichting, maar moeten constateren dat we in dit gebouw niet kunnen overleven zonder extra steun, dan wel substantiële verlaging van de huisvestingslasten."Uit het schrijven van de wethouder blijkt nu dat TivoliVredenburg volgend jaar verwacht 870 producties te organiseren die 715.000 bezoekers zouden moeten trekken. Dit toont dat het muziekcentrum bij het publiek wel populair is, maar dat het aantal betalende bezoekers te klein is om het grote gebouw met hoge vaste lasten te kunnen dekken.Voor directeur Vreeke komt de lagere toegekende subsidie niet als een verrassing. "Als er extra geld nodig is, wordt achteraf gekeken hoeveel dat precies is. We wachten dat af. Zo is het vorig jaar ook gegaan."In mei 2016 komt een speciaal ingestelde commissie, onder leiding van voormalige Amsterdamse cultuurwethouder Carolien Gehrels, met een advies over hoe het noodlijdende muziekcentrum wel rendabel kan worden.TivoliVredenburg hoopt op meer inkomsten uit horeca, zaalverhuur en eventuele externe sponsors.