Nieuws Financiën

'Geld voor zorgleerling doorgeschoven naar bieb'

IRIS VAN DEN BOOM 5 februari 2016

Bibliotheekboekenrij1065

Geld voor het oplossen van onderwijsachterstanden is gebruikt om tekorten bij de bibliotheek Eemland op te vangen. Dat geld lijkt daarmee niet terecht te komen bij zorgleerlingen. 'Ondoorgrondelijk en wazig financieel beleid', vindt Amersfoort2104, dat een motie van afkeuring voorbereidt. Dat meldt het AD vrijdag.

Dat geld naar de bieb gaat blijkt uit antwoord op vragen die Amersfoort2014 stelde aan het college van burgemeester en wethouders.

Volgens fractievoorzitter Ben Stoelinga schuift onderwijswethouder Houwing geld dat bedoeld is voor leerlingen ongevraagd door naar andere doelen. ,,Ik noem dit ondoorgrondelijk en wazig financieel beleid. De wethouder overlegt onvoldoende met het onderwijs hoe het geld voor achterstandsleerlingen het beste kan worden ingezet.''

Het college onderkent dat onderwijsachterstandsgeld is ingezet om schoolbibliotheken te financieren. Het stelt vast, dat hierdoor geen extra maatregelen nodig zijn in verband met de laatste bezuinigingen bij bibliotheek Eemland.

GebaatDoor 144.625 euro vanuit de Aanvullende Specifieke Uitkering Onderwijsachterstandenbeleid toe te kennen aan bibliotheek Eemland - waar ook de schoolbibliotheken onder vallen - wordt een tekort van 85.000 euro op de bibliotheekbegroting opgevangen. Een geoorloofde manier van boekhouden, vindt het college, omdat kinderen met leerachterstanden erg gebaat zijn bij de schoolbibliotheken.

Volgens Amersfoort2014 moet onderwijsachterstandgeld rechtstreeks bij schoolbesturen terechtkomen, zodat zij bijvoorbeeld kunnen investeren in schakelklassen. Ook instellingen voor peuteronderwijs zouden het onderwijsachterstandsgeld goed kunnen gebruiken.

Amersfoort heeft besloten het budget 'zorg in en om school' met 100.000 euro te verlagen. Dat subsidiepotje is bedoeld om de zorg voor leerlingen in school beter te laten aansluiten bij de jeugdzorg. Volgens het college maakten schoolbesturen er te weinig gebruik van. Volgens Stoelinga geven antwoorden op schriftelijke vragen geen helderheid. "Waar gaat die 100.000 euro voor passend onderwijs nu heen?''

ZorgbudgettenVolgens directeur Brigitta Gadella van SWV de Eem, dat bemiddelt in passend onderwijs, is de subsidie overbodig omdat efficiënter met geld wordt omgegaan. Ook wordt de aansluiting van passend onderwijs op de jeugdzorg inmiddels grotendeels uit zorgbudgetten betaald.

Stoelinga hekelt de vaagheid van de wethouder over het geld. Hij zegt een motie van afkeuring voor te bereiden.