Nieuws Financiën

Kaalslag bij Rabobank

Van onze redactie 9 december 2015

Kaalslagbijrabobank1065

Rabobank schrapt de komende drie jaar nog eens 9000 volledige banen. De sanering, waaraan een kostenbesparing van 1 miljard euro is gekoppeld, treft vooral medewerkers in ondersteunende diensten die geen direct contact met klanten hebben.

De coöperatieve financiële onderneming had vanaf 2013 al reorganisaties ingezet, ten koste van 10.000 banen. Daarvan resteren nog 3000 te schrappen banen, waarmee het totale banenverlies de komende jaren op 12.000 komt.

39.000 voltijdsbanenRabobank telt momenteel circa 39.000 voltijdsbanen die worden bezet door ongeveer 41.000 medewerkers, van wie 34.000 in Nederland.

De bank wil zoveel mogelijk saneren via natuurlijk verloop, maar sluit gedwongen ontslagen nadrukkelijk niet uit. "Bij deze aantallen zijn ontslagen onvermijdelijk", zei topman Wiebe Draijer woensdag in een toelichting.

Nieuwe strategieDe sanering gaat gepaard met een nieuwe strategie, waarbij in Nederland de nadruk komt te liggen op bankieren "dichterbij de klant.'' Naast het bestaande kantorennet is Rabobank van plan de komende jaren honderden "contactpunten'' te openen. Dat kan een balie zijn in een bestaande winkel, een mobiel kantoor, maar ook een pop-upstore. Internationaal richt Rabobank zich op groei van zijn activiteiten op het gebied van duurzame voeding en landbouw.

De kostenbesparing die de banenreductie en andere maatregelen moeten opleveren, moet de winstgevendheid van de bank verhogen. Doel daarbij is een stijging van de brutowinst met 2,1 miljard euro in 2020. Vorig jaar bedroeg de brutowinst bijna 1,7 miljard euro.

Rabobank wil in de periode tot 2020 met 150 miljard euro van de balans halen door hypothecaire en zakelijke leningen aan beleggers te verkopen. Voor de service en dienstverlening aan klanten heeft dat geen gevolgen. Met de balansvermindering anticipeert het concern op nieuwe kapitaaleisen van toezichthouders: met minder kredieten op de eigen balans, hoeft de bank ook minder kapitaal aan te houden.Kol

Kolossale bezuiniging"Deze kolossale bezuiniging op het personeel lijkt eerder haaks te staan op het maximaal service willen bieden dichtbij mensen'', stelt CNV-bestuurder Sandra Hendriks in een reactie

FNV-bestuurder Jan Paul Veenhuizen: "Meer klantgerichtheid terwijl je baan permanent op de tocht staat, is een onmogelijke opgave voor medewerkers.''