Nieuws Financiën

Opknapbeurt bedrijfsterreinen

Van onze redactie 30 november 2015

Bouwterreinen opknapbeurt Groningen

De uitgifte van bedrijfskavels in Groningen verloopt al jaren stroef, net als in Friesland en Drenthe overigens. In Groningen wordt nu jaarlijks nog zo'n 11 hectare aan nieuwe bedrijfskavels uitgegeven, meldt Dagblad van het Noorden maandag.

De provincie beschikt in totaal over zo'n 2850 hectare bedrijfsterreinen, uitgezonderd bedrijfslocaties aan zee. Een vijfde deel daarvan, 514 hectare, is nog niet verkocht.

VerouderdDik 450 hectare, verdeeld over veertig terreinen, is verouderd volgens de Rekenkamer. Die heeft er eerder ook al voor gepleit dat gemeenten bedrijven die op zoek zijn naar grond eerst de bestaande kavels aanbieden. In de praktijk geven veel bedrijven echter de voorkeur aan vestiging op nieuwe bedrijfsterreinen. Er is steeds minder belangstelling voor de gedateerde bedrijfsterreinen, daardoor takelen ze vaak af. Voor het opknappen van deze kavels hebben veel gemeenten in Groningen geen geld. Zeker niet nu er steeds minder wordt verdiend aan de verkoop van grond bedoeld voor bedrijfsvestiging.

ModerniseringDe Rekenkamer concludeert dat de provincie aanvankelijk van plan was ruim 9 miljoen euro in het opknappen van oude bedrijfsterreinen te steken. De totale kosten van deze operatie werden geschat op zo'n 61 tot 80 miljoen euro.Deze zomer gaf de provincie aan dat er uiteindelijk in totaal 6,7 miljoen subsidie zal worden uitgekeerd voor de opknapbeurt.

AfschrijvenHet tempo waarin bedrijfsterreinen worden aangepakt is te laag, aldus de Rekenkamer. Ook over de schaal van de aanpak is de organisatie kritisch. De provincie heeft de Rekenkamer in een reactie laten weten dat Gedeputeerde Staten de gemeenten niet kunnen dwingen samen te werken en afspraken te maken over gezamenlijke exploitatie van bedrijventerreinen.Groningen sluit niet uit dat gemeenten de komende jaren opnieuw moeten afschrijven op bedrijventerreinen.