Nieuws Financiën

Primeur: lokale ondernemers betalen onderhoud natuurgebied Reggedal

Het Reggedal tussen Enter en Rijssen wordt weer natuurgebied. Op de 200 hectare, straks voor het publiek toegankelijk, komen bos, moeras en poelen. Primeur voor Nederland: twee lokale ondernemers betalen het onderhoud voor 84 hectare van het gebied.

Van onze redactie 1 december 2015

Reggedal annina

Vijftien jaar zijn ze er mee bezig geweest, Maurice Roetgering (46) en Chiel Bolscher (40) uit Enter. Vijftien jaar om ‘invloed te krijgen op de omgeving waarin wij opgroeiden; waar we als kind met pijl en boog speelden en als puber op een crossbrommertje reden’, zoals Maurice Roetgering het uitdrukt. Het betreffende gebied was landbouwgrond. Via ruilverkaveling kan de strook land langs de Regge tussen Enter en Rijssen over een lengte van circa twaalf kilometer nu een andere bestemming krijgen. Die herbestemming wordt ‘natuur’.

Ondernemers Maurice Roetgering is mede-eigenaar van raambekledingproducent Coulisse in Enter. Chiel Bolscher heeft met zijn broer in Enschede een vleesgroothandel, die vooral de Twentse horeca bedient. Samen verplichten de Enternaren zich om het onderhoud van de 84 hectare langs de Regge voor hun rekening te nemen. Van het Elserbroek in Enter tot de Pelmolen in Rijssen. De strook waarom het gaat wisselt in breedte van 50 tot 500 meter.

Unieke samenwerking De publiek-private samenwerking is uniek in Nederland. De twee zakenlieden sponsoren de natuur. In totaal gaat het naar schatting om ‘enkele tienduizenden euro’s per jaar’. „Het wordt niet ons eigendom, we staan alleen financieel borg voor het beheer. Het gebied wordt toegankelijk voor het publiek en samen met initiatieven die komen uit de dorpsgemeenschap, hopen we er een goede invulling aan te geven”, benadrukt Roetgering.

VerdienstenRoetgering en Bolscher verkregen het beheer via een Europese aanbesteding. „Omdat het werd aanbesteed, denken veel mensen dat wij er ook wat aan willen verdienen”, zegt Maurice Roetgering. „Dat is een logische gedachte. Maar we gaan er niets aan verdienen, we doen dit voor het algemeen belang. Wat de motieven van andere inschrijvers waren, weet ik niet. Er was in elk geval een schaapsherder bij, die er een kudde wil laten grazen.”

Koeien Ook straks gaat er weer een kudde grazen. Maar dan 80 vleeskoeien van het soort Aberdeen Angus, afkomstig van de aanpalende boerderijen. De koeien zijn ‘vriendelijk’ voor wandelaars.

De provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen worden leidend in het proces van herinrichting.

Foto: Het Reggedal (Annina Romita)