Nieuws Financiën

Trendbreuk: suikerfabriekjes keren terug op het platteland

De Suiker Unie wil weer dichter bij de bietentelers raffineren. Dat betekent dat er weer suikerfabriekjes op het platteland zullen verschijnen, mogelijk ook in Zeeland. Dat bericht de PZC.

Frank Balkenende (PZC) 10 maart 2016

Suikerunie groningen fabriek suikermarkt suikerbieten suikerproductie zeeland

Een trendbreuk, want in de laatste decennia sloten juist suikerfabrieken en werd de productie samengebald in Dinteloord. Naast Zevenbergen (1987), Roosendaal (1996) en Puttershoek (2004) moest ook de suikerfabriek in Sas van Gent, opgericht in 1899, de deuren sluiten. Dat gebeurde in 1990.

SuikerquotumNu keert de suikerproducent deels op zijn schreden terug. Gisteren ontvouwde Olaf van Baal, manager onderzoek en ontwikkeling bij Suiker Unie, in Colijnsplaat het idee om deels weer decentraal te gaan raffineren. Dat deed hij tijdens een bijeenkomst over decentrale bioraffinage in proefboerderij De Rusthoeve.

Reden: in 2017 maakt de Europese Unie een eind aan het suikerquotum. Elk land mag dan zoveel suiker produceren en afzetten als het wil. Ook vervallen dan de exportbeperkingen. Daarnaast verdwijnt de minimumprijs voor Europese telers van suikerbieten.

ProductiegroeiDe verwachting is dat zwakkere suikerverwerkers moeten afhaken en grotere producenten zoals Suiker Unie zullen groeien. De Suiker Unie voorziet een productiegroei van 20 procent, mede omdat ze meer suiker wil verwerken in een groter afzetgebied, en dan met name ook België en Duitsland.

Dat Suiker Unie internationaler gaat opereren, heeft gevolgen voor de aanvoerlijnen. Op dit moment gaan de suikerbieten tijdens de zogheten bietencampagne per vrachtwagen naar Dinteloord. Hoe groter de afstand, des te duurder het transport wordt. Grofweg geldt uit een oogpunt van kostenbeheersing een limiet van 90 kilometer van teler naar fabriek. Moeten de bieten van verder weg komen, dan lopen de logistieke en vervoerskosten te veel op.

VergistenMet name Limburg ligt eigenlijk te ver van de suikerfabriek in Dinteloord. Ook West-Zeeuws-Vlaanderen is niet naast de deur. De afstand tussen Aardenburg en Dinteloord bedraagt 123 kilometer. In het zuiden en westen zijn Limburg en Zeeland de belangrijkste productiegebieden voor suikerbieten.

Om die reden bekijkt Suiker Unie nadrukkelijk weer naar verwerking in de regio. Dat zullen geen grote fabrieken worden, maar kleine raffinage-installaties. Het idee om bieten te vergisten op het erf van boeren, lijkt vooralsnog een stap te ver. Dat vereist veel kennis bij telers, is organisatorisch ingewikkeld en waarschijnlijk ook aan de dure kant.