Nieuws Financiën

Twente moet 'parels' tonen om krimp te voorkomen

Twente moet zich scherper profileren om vitaal te blijven en hoogwaardige werkgelegenheid en hoogopgeleide jongeren te trekken en te houden. Dat zegt onderzoeker Erik Hol, op de dag dat Nederland zijn zeventienmiljoenste inwoner verwelkomde. Gebeurt dat niet, dat telt de regio in 2034 waarschijnlijk minder dan de huidige 626.000 inwoners.

Martin Ruesink | Foto: Wouter Borre 22 maart 2016

Borne luchtofoto wouter borre

Nummer achttien miljoen is volgens bevolkingsstatistici over achttien jaar te verwachten, in 2034. En waarschijnlijk zal hij of zij in de Randstad wonen, die blijft groeien ten koste van andere Nederlandse regio’s."Twente heeft veel in huis om vitaal te blijven en door te groeien naar pakweg 650.000 bewoners”, zegt onderzoeker Hol van Invisor Omgevingsmanagement in Utrecht. „Maar dan moet er nu wel wat veranderen. De regio bevindt zich echt op een kantelmoment. Er is een stevig fundament als kennis- en maakeconomie, maar dat moet veel luider worden uitgedragen in Nederland.”StabielHol publiceerde onlangs een nieuwe versie van de Dynamische Twente Index (DTI), waarin de gevolgen van de te verwachten of zelfs al in gang gezette bevolkingskrimp per gemeente worden weergegeven. "De situatie lijkt in Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen en Twenterand min of meer stabiel. De effecten van demografische krimp zijn in toenemende mate voelbaar in Haaksbergen, Hellendoorn, Dinkelland, Hof van Twente en Almelo”, zo meldt DTI. Met die voelbare effecten wordt bedoeld dat voorzieningen (zoals winkels) onder druk komen te staan. Net als anderen gaat DTI er vanuit, dat de echte demografische krimp van Twente zich pas na 2025 inzet. Eindhoven als voorbeeldTwente zou met een nieuwe, agressiever uitgedragen koers ook na 2025 vitaal en stabiel of zelfs licht groeiend kunnen zijn, is Hols overtuiging. De regio Eindhoven is wat hem betreft een mooi rolmodel voor Twente: "De situatie daar is qua bevolkingsopbouw, samenstelling en maakindustrie goed vergelijkbaar met Twente. Daar slaagt men er nu al in om met veel reuring nieuwe werkgelegenheid te scheppen en hoogopgeleiden vast te houden of van elders aan te trekken.”VeranderingenProfessor Bas Denters, bestuurskundige aan de Universiteit Twente, noemt het ‘evident’ dat de regio hard op de trom moet slaan om in de nabije toekomst een vitale economie met veel hoogopgeleide jonge werknemers te hebben. “Los daarvan spelen zich grote veranderingsprocessen af die ervoor zorgen dat we hier de samenleving anders moeten inrichten om hem leefbaar te houden. Denk maar eens aan de verschuiving van het koopgedrag van consumenten naar webwinkels, die nu al voor lege plekken zorgt in een aantal van de grotere Twentse binnensteden.”