Nieuws Financiën

Voorbeelden van ontslagbrieven

Bijna iedere ondernemer krijgt ermee te maken. Het ontslag van personeel. Maar hoe ga je hier op correcte wijze mee om? Wij hebben een aantal voorbeelden voor je verzameld.

Tuxx.nl 27 november 2015

Ontslagbrievenvoorbeeld1065

Whitepaper: Voorbeelden ontslagbrief bij gedwongen ontslag.

Beëindiging dienstverband

Geachte heer Janssen,

Zoals we in ons gesprek van 25 november hebben besproken, zijn wij en uw leidinggevende bij Double X van mening dat u uw functie onvoldoende vervult. Wij hebben dan ook besloten uw contract bij Double X te beëindigen. Rekening houdend met de opzegtermijn die voor u geldt, eindigt uw dienstverband met ons per 27 december. Uw verlofdagen in acht genomen, zal uw laatste werkdag 11 december 2015 zijn. Om zeker te zijn dat u dit bericht ontvangen heeft, hebben wij u deze brief aangetekend verstuurd. Wij wensen u veel succes bij het verdere verloop van uw carrière.

Met vriendelijke groet,

Double X BV
Maud de Vries
Hoofd Personeel en Organisatie

Ontslag op staande voet

Geachte mevrouw Hooghout,

Middels deze brief bevestigen wij dat u op staande voet en met onmiddellijke ingang ontslagen bent. De reden hiervoor is kort samengevat als volgt: de diefstal van bedrijfseigendommen, waarvan mevrouw Siemens en de heer Diever getuige zijn.De hierboven beschreven omstandigheden vormen een dringende reden in de zin van artikel 7:678 BW op grond waarvan wij uw arbeidsovereenkomst per direct beëindigd hebben. Door dit ontslag op staande voet bent u bovendien schadeplichtig geworden. Wij behouden ons dan ook het recht voor om deze schade op u te verhalen en/of deze schade te verrekenen met de eindafrekening van uw arbeidsovereenkomst. Om zeker te zijn dat u dit bericht ontvangen heeft, hebben wij u deze brief aangetekend verstuurd.

Met gepaste groet,

Diever BVMJP
DieverDirectie

Voorbeeldzinnen

Inleidende alinea

Sinds [datum] bent u werkzaam bij [bedrijf] in [plaats] . Op grond van uw arbeidsovereenkomst eindigt uw proeftijd op [datum]. In ons gesprek van [datum] is reeds uitgesproken dat wij uw arbiedscontract niet zullen verlengen.In onze arbeidsovereenkomst zijn wij een proeftijd overeengekomen van [periode proeftijd]. Uw proeftijd loopt derhalve af op [datum].

Verklarende alinea

Zoals we in ons gesprek van [datum] hebben besproken, zijn wij en uw leidinggevende bij [naam bedrijf] van mening dat u uw functie onvoldoende vervult.Wij hebben besloten uw contract bij [naam bedrijf] niet te verlengen/ te beëindigen. Dit betekent dat uw laatste werkdag is op [datum].In onze arbeidsovereenkomst zijn wij een proeftijd overeengekomen van [periode proeftijd]. Uw proeftijd loopt derhalve af op [datum]. Zoals wij reeds met u besproken hebben, hebben we besloten niet met u verder te gaan en beëindigen we het dienstverband per [datum]. De redenen voor dit besluit zijn [korte toelichting].Rekening houdend met de opzegtermijn die voor u geldt, eindigt uw dienstverband met ons per [datum]. Uw laatste werkdag is derhalve op [datum].

Slotalinea

Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met [naam]. Hij/zij is bereikbaar op [dagen] van [tijd] tot [tijd]. Wij wensen u veel succes bij het verdere verloop van uw carrière. Om zeker te zijn dat u dit bericht ontvangen heeft, hebben wij u deze brief aangetekend verstuurd.

Meer voorbeeldbrieven

Voorbeeld 3

Geachte mevrouw Van Driel,

In ons gesprek van 25 november is reeds uitgesproken dat wij uw arbeidscontract niet zullen verlengen. De reden voor dit besluit is dat u niet kunt voldoen aan de eisen die wij voor deze functie hadden gesteld. Deze eisen en uw tekortkomingen op deze gebieden zijn in eerdere gesprekken met u besproken, maar helaas bent u niet in staat geweest deze te verbeteren. Dit betekent dat uw laatste werkdag is op 26 januari 2016.Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer Beeken. Hij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:00 uur tot 17:00 uur.

Hoogachtend,
Baan en vacature BVCV.
Baan
Directie

Voorbeeld 4

Geachte heer Konings,

Sinds 28 oktober 2015 bent u werkzaam bij XCompany in Offer. In onze arbeidsovereenkomst zijn wij een proeftijd overeengekomen van twee maanden. Uw proeftijd loopt derhalve af op 27 december 2015. Zoals reeds met u besproken is, hebben we besloten niet met u verder te gaan en beëindigen we het dienstverband per 26 december 2015. Wij wensen u veel succes bij het verdere verloop van uw carrière.

Met vriendelijke groet,

XCompany
Michael Pouwels
Directeur

Bekijk meer whitepapers van ontslagbrieven op Tuxx.nl.