Nieuws Financiën

Voorbeeld ontslagbrieven

Tuxx.nl 27 november 2015

Ontslagbrievenvoorbeeld1065

Whitepaper: Voorbeelden ontslagbrief bij gedwongen ontslag.

Beëindiging dienstverband

Geachte heer Janssen,Zoals we in ons gesprek van 25 november hebben besproken, zijn wij en uw leidinggevende bij Double X van mening dat u uw functie onvoldoende vervult. Wij hebben dan ook besloten uw contract bij Double X te beëindigen. Rekening houdend met de opzegtermijn die voor u geldt, eindigt uw dienstverband met ons per 27 december. Uw verlofdagen in acht genomen, zal uw laatste werkdag 11 december 2015 zijn. Om zeker te zijn dat u dit bericht ontvangen heeft, hebben wij u deze brief aangetekend verstuurd.Wij wensen u veel succes bij het verdere verloop van uw carrière. Met vriendelijke groet,Double X BVMaud de VriesHoofd Personeel en Organisatie

Ontslag op staande voet

Geachte mevrouw Hooghout, Middels deze brief bevestigen wij dat u op staande voet en met onmiddellijke ingang ontslagen bent. De reden hiervoor is kort samengevat als volgt: de diefstal van bedrijfseigendommen, waarvan mevrouw Siemens en de heer Diever getuige zijn.De hierboven beschreven omstandigheden vormen een dringende reden in de zin van artikel 7:678 BW op grond waarvan wij uw arbeidsovereenkomst per direct beëindigd hebben. Door dit ontslag op staande voet bent u bovendien schadeplichtig geworden. Wij behouden ons dan ook het recht voor om deze schade op u te verhalen en/of deze schade te verrekenen met de eindafrekening van uw arbeidsovereenkomst.Om zeker te zijn dat u dit bericht ontvangen heeft, hebben wij u deze brief aangetekend verstuurd.Met gepaste groet,Diever BVMJP. DieverDirectie

Voorbeeldzinnen Inleidende alineaSinds [datum] bent u werkzaam bij [bedrijf] in [plaats] . Op grond van uw arbeidsovereenkomst eindigt uw proeftijd op [datum].In ons gesprek van [datum] is reeds uitgesproken dat wij uw arbiedscontract niet zullen verlengen.In onze arbeidsovereenkomst zijn wij een proeftijd overeengekomen van [periode proeftijd]. Uw proeftijd loopt derhalve af op [datum]. Verklarende alinea Zoals we in ons gesprek van [datum] hebben besproken, zijn wij en uw leidinggevende bij [naam bedrijf] van mening dat u uw functie onvoldoende vervult.Wij hebben besloten uw contract bij [naam bedrijf] niet te verlengen/ te beëindigen. Dit betekent dat uw laatste werkdag is op [datum].In onze arbeidsovereenkomst zijn wij een proeftijd overeengekomen van [periode proeftijd]. Uw proeftijd loopt derhalve af op [datum].Zoals wij reeds met u besproken hebben, hebben we besloten niet met u verder te gaan en beëindigen we het dienstverband per [datum].De redenen voor dit besluit zijn [korte toelichting].Rekening houdend met de opzegtermijn die voor u geldt, eindigt uw dienstverband met ons per [datum]. Uw laatste werkdag is derhalve op [datum]. Slotalinea Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met [naam]. Hij/zij is bereikbaar op [dagen] van [tijd] tot [tijd]. Wij wensen u veel succes bij het verdere verloop van uw carrière. Om zeker te zijn dat u dit bericht ontvangen heeft, hebben wij u deze brief aangetekend verstuurd.

Meer voorbeeldbrieven Voorbeeld 3

Geachte mevrouw Van Driel,In ons gesprek van 25 november is reeds uitgesproken dat wij uw arbeidscontract niet zullen verlengen. De reden voor dit besluit is dat u niet kunt voldoen aan de eisen die wij voor deze functie hadden gesteld. Deze eisen en uw tekortkomingen op deze gebieden zijn in eerdere gesprekken met u besproken, maar helaas bent u niet in staat geweest deze te verbeteren. Dit betekent dat uw laatste werkdag is op 26 januari 2016.Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer Beeken. Hij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:00 uur tot 17:00 uur.Hoogachtend,Baan en vacature BVCV. BaanDirectie

Voorbeeld 4

Geachte heer Konings,Sinds 28 oktober 2015 bent u werkzaam bij XCompany in Offer. In onze arbeidsovereenkomst zijn wij een proeftijd overeengekomen van twee maanden. Uw proeftijd loopt derhalve af op 27 december 2015. Zoals reeds met u besproken is, hebben we besloten niet met u verder te gaan en beëindigen we het dienstverband per 26 december 2015. Wij wensen u veel succes bij het verdere verloop van uw carrière. Met vriendelijke groet,XCompanyMichael PouwelsDirecteur

Bekijk meer whitepapers van ontslagbrieven op Tuxx.nl.