Nieuws Financiën

Weer opsteker voor economie

De Nederlandse economie blijft over de hele linie goed presteren, zo schrijft het AD. In het eerste kwartaal van 2016 nam het bruto binnenlands product met 0,5 procent toe, aldus het CBS.

Leo Roggeveen 17 mei 2016

Gaswinning economie groei 1065 1

Extra bemoedigend is dat de daling van de aardgaswinsten al in dit positieve cijfer is verdisconteerd. Zou de gaswinning op hetzelfde peil zijn gebleven als vorig jaar, dan was het groeicijfer nog eens 0,7 procent hoger uitgevallen. De Nederlandse economie vertoont nu voor het achtste kwartaal op rij groei. Consumptie, investeringen en export leverden alle een positieve bijdrage. Minister Henk Kamp van Economische Zaken toont zich een tevreden man, vooral omdat er internationaal gezien grote onzekerheid heerst. CBS-econoom Pieter Hein van Mulligen roemt de veerkracht van de Nederlandse economie. "Het negatieve effect van de gaswinning zegt niets over de kracht van onze economie," aldus Van Mulligen. "Dat is een kwestie van een kraantje open- en dichtdraaien."

VacaturesIn het eerste kwartaal is de werkloosheid licht gedaald: van 6,7 procent naar 6,5 procent, terwijl het aantal vacatures toenam. Het kon niet voorkomen dat de werkgelegenheid in het eerste kwartaal per saldo iets afnam ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Vooral in de zorg regende het ontslagen. De jeugdwerkloosheid bleef onveranderd: 11,3 procent. Het afgelopen kwartaal groeide het aantal zelfstandigen (plus duizend) en nam het aantal vaste banen verder af (min 13.000). Er zijn nu ruim 2,1 miljoen banen voor zelfstandigen, wat neerkomt op één op de vijf banen. Vooral het aantal zzp'ers neemt al jarenlang toe. In de zorg gingen 7.000 banen verloren. Ook in de landbouw en visserij verdwenen arbeidsplaatsen. In de zakelijke dienstverlening steeg juist het aantal banen. Het CBS noteerde verder nog extra banen in de handel, vervoer, it en horeca. Het aantal werklozen daalde met 24.000, het aantal openstaande vacatures steeg met bijna 8.000 tot 151.000.