Nieuws Financiën

'Werknemers meer betrekken bij faillissement'

Van onze redactie 17 december 2015

Opheffingsuitverkoop1065

Werknemers moeten meer worden betrokken bij het faillissement van het bedrijf waar ze werken. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER).Ondanks de wettelijke basis die daarvoor is, blijkt in de praktijk dat ondernemingsraden vaak niet worden geraadpleegd of geïnformeerd voor en tijdens een faillissement. Vaak wordt ten onrechte verondersteld dat medezeggenschapsregels in deze situaties niet gelden.

De SER gaat werknemers, werkgevers en curatoren voorlichten over de medezeggenschapsregels bij faillissementen en doet daarnaast een aantal voorstellen.

Snellere afwikkeling

Zo zou de ondernemingsraad handelingen van de curator moeten kunnen aanvechten. De SER wil ook dat wordt onderzocht of de termijnen na een faillietverklaring kunnen worden verkort. Daardoor kan een faillissement sneller worden afgewikkeld en dat leidt meestal tot een beter resultaat voor alle belanghebbenden.

De SER adviseert regering en parlement over sociaal-economische kwesties.