Nieuws Financiën

Zo kom je van overbodige bv's af

Jolande van Loon 18 december 2015

Mappenordnersdossiersbvliquideren

Om aansprakelijkheid te beperken hadden we voor elke activiteit van onze onderneming een bv opgericht. De activiteiten zijn nu beëindigd. Kunnen we de bv’s gewoon uitschrijven bij de Kamer van Koophandel?

Een bekende vraag tegen het eind van het jaar als bedrijven willen 'opruimen'. Een inactieve bv brengt immers kosten met zich mee. Het antwoord is: nee! Mogelijkheden tot opheffing zijn fusie of liquidatie, wat gemoeid gaat met de nodige formaliteiten en tijd.

Turbo- liquidatieAnders is het bij de zogeheten 'turbo- liquidatie'. Daarbij is geen crediteurenverzetsprocedure en de bv houdt meteen op te bestaan. Maar dat kan alleen als de bv geen baten meer heeft. Nog aanwezige baten kunnen vooraf aan de aandeelhouder worden uitgekeerd, eventuele schulden worden vooraf betaald. Hiervoor gelden wel enkele restricties en het maakt verschil of de statuten van na 1 oktober 2012 dateren (‘Flex-BV’).

Er zijn nog wat risico’s. Als te snel wordt besloten tot liquidatie en er blijken nog contracten te lopen, dan kan een wederpartij de rechter om heropening van de vereffening verzoeken, die een buitenstaander als vereffenaar kan aanwijzen. Los daarvan: het bestuur moet altijd zorgvuldig handelen. Als de bv alleen schulden heeft, moeten er afspraken worden gemaakt met de schuldeisers of moet het faillissement worden aangevraagd. Al met al is voorzichtigheid geboden.

Jolande van Loon is notaris bij Ploum Lodder Princen. Heb jij een goede ondernemersvraag? Stuur deze naar: vraag@deondernemer.nl.