Nieuws Financiën

Zo onderhandel je met resultaat

Tuxx.nl 2 december 2015

Onderhandelenzakelijk1065

Hoe haal je het onderste uit de kan tijdens een onderhandeling? De belangrijkste tips vind je in deze whitepaper.

Voorbereiding

1. Bepaal je belangrijkste doel; wat wil je bereiken met het gesprek?2. Stel minimale eisen vast.3. Bepaal welke toekomstige relatie je nastreeft met je gesprekspartner.4. Bepaal welke concessies je wilt of mag doen.5. Stel vast welke randvoorwaarden nodig zijn bij die concessies.6. Stel vast of je voldoende informatie heeft om in gesprek te gaan.7. Ga na of je baas je volledig steunt.

Het gesprek

1. Stel vast of je contactpersoon bevoegd is om te onderhandelen.2. Concentreer je op het overtuigen van de gesprekspartner.3. Ga er altijd van uit dat je tot een goede afspraak zal komen.4. Doe niet direct concessies en ga niet te snel op het openingsbod in.5. Doe niet teveel concessies. Voor elke concessie moet minstens iets gelijkwaardigs teruggevraagd worden.6. Ga er niet van uit dat je de 'underdog' bent.7. Toon respect voor je gesprekspartner en dwing zelf respect af.8. Besef dat je keihard kunt onderhandelen zonder onvriendelijk of vijandig te zijn.9. Val je gesprekspartner niet persoonlijk aan.10. Besef dat je je doel niet in één gesprek hoeft te behalen.11. Bespreek eerst de zaken die makkelijk oplosbaar zijn.12. Neem voldoende tijd voor het gesprek.13. Wees geduldig maar vasthoudend.14. Stel controlevragen. Heb je alles goed begrepen?15. Blijf rustig als het gesprek onaangenaam wordt.16. Houd je belangrijkste doel voor ogen.17. Na het gesprek kun je de gemaakte afspraken eventueel schriftelijk bevestigen.