Nieuws Financiën

Zo schrijf je een ondernemingsplan

Tuxx.nl 30 november 2015

Waaromwilikondernemerwordenwhitepaper1065

Whitepaper: Zo schrijf je een ondernemingsplan.Begin je ondernemingsplan met een inleiding. Deze inleiding moet de interesse wekken van de lezer. De inleiding is idealiter niet langer dan een halve pagina en geeft antwoord op de volgende vragen:

- Waarom wil je ondernemer worden?- Wat is je bedrijfsidee? (beknopte omschrijving)- Waarom kies je voor deze branche?- Kun je iets vertellen over je achtergrond in relatie tot je bedrijfsidee?- Wat wil je met jouw bedrijf bereiken; welke persoonlijke en zakelijke doelstellingen wil je realiseren?

Download hier de whitepaper Ondernemingsplan van Tuxx.nl.

Ondernemingsplan

Vul hier de naam van je bedrijf in

Datum:

Startdatum prognose:

Prognoseperiode:

Inhoud

1. Inleiding 3

2. Samenvatting 4

2.1 Financiering 4

2.2 Realisatie 4

3. Persoonlijk 4

3.1 Personalia 4

3.2 Medeondernemer(s) 4

3.3 Inkomenssituatie 4

3.4 Opleidingen 4

3.5 Werkervaring 4

3.6 Ondernemerskwaliteiten 4

4. Onderneming 4

4.1 Bedrijfsgegevens 4

4.2 Bedrijfsidee 4

4.3 Doelgroep 4

4.4 Rechtsvorm 4

4.5 Personeel 4

4.6 Administratie 4

4.7 Vergunningen 4

4.8 Vestiging 4

4.9 Verzekeringen 4

4.10 Algemene voorwaarden 4

4.11 Bereikbaarheid 4

5. Marketingplan 4

5.1 Omgevingsanalyse 4

5.2 Swot-analyse 4

5.3 Concurrentieanalyse 4

5.3.1 Concurrentiepositie 4

5.4 Marketing-instrumenten 4

5.4.1 Product / dienst 4

5.4.2 Prijs 4

5.4.3 Plaats 4

5.4.4 Promotie 4

5.5 Exclusieve Verkoop Argumenten (EVA) 4

5.6 Marketing actieplan 4

5.7 Missie - Visie 4

1. Inleiding

Begin je ondernemingsplan met een inleiding. Deze inleiding moet de interesse wekken van de lezer. De inleiding is idealiter niet langer dan een halve pagina en geeft antwoord op de volgende vragen:

- Waarom wil je ondernemer worden?

- Wat is je bedrijfsidee? (beknopte omschrijving)

- Waarom kies je voor deze branche?

- Kun je iets vertellen over je achtergrond in relatie tot je bedrijfsidee?

- Wat wil je met jouw bedrijf bereiken; welke persoonlijke en zakelijke doelstellingen wil je realiseren?

2. Samenvatting

De samenvatting schrijf je pas aan het einde van je ondernemingsplan, maar je plaatst deze wel aan het begin. Hierdoor krijgt de lezer een goed overzicht van het ondernemingsplan zonder dat hij het hele plan eerst moet lezen. De samenvatting is 1 tot maximaal 2 kantjes lang en er komen de volgende punten in terug:

- Het bedrijfsidee; naam, branche, rechtsvorm en jouw visie t.a.v. het bedrijfsidee.

- De bedrijfsformule; het product, wie zijn je klanten en concurrenten, waarom kiezen klanten voor jou en niet voor de concurrent.

- Doelgroep; wie reken je tot je doelgroep en vermeld waar de doelgroep in je ondernemingsplan is uitgewerkt.

- Vergeet niet een korte omschrijving te geven van de prijs, plaats, promotie en personeel. Vermeld waar je deze punten beschrijft in je plan.

2.1 Financiering

Investeringen

Financiering

Vaste middelen

Eigen vermogen

-

-

Lang vreemd vermogen

Vlottende middelen

-

-

Kort vreemd vermogen

Totaal

Totaal

2.2 Realisatie

Beschrijf wat er nog moet gebeuren om het bovenstaande te realiseren. Gebruik hierin drie hoofdonderdelen; mensen, kennis en geld. Beschrijf ook hoe deze onderdelen aangetrokken worden. Maak een planning en beschrijf alternatieven voor als er wat mis gaat of anders uitpakt dan je verwacht.

3. Persoonlijk 3.1 Personalia

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Nationaliteit:

Burgerlijke staat:

Naam partner:

Geboortedatum partner:

Huwelijkse voorwaarden:

Samenlevingsovereenkomst:

Kinderen:

Leeftijd:

3.2 Medeondernemer(s)

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Nationaliteit:

Burgerlijke staat:

Naam partner:

Geboortedatum partner:

Huwelijkse voorwaarden:

Samenlevingsovereenkomst:

Kinderen:

Leeftijd:

3.3 Inkomenssituatie

Huidig inkomen

Loondienst:

netto per maand

uur per week

Uitkering:

netto per maand

Soort uitkering:

Overige inkomsten:

netto per maand

Omschrijving overige inkomsten

Huidig inkomen partner

Loondienst:

netto per maand

uur per week

Uitkering:

netto per maand

Soort uitkering:

Overige inkomsten:

netto per maand

Omschrijving overige inkomsten

Eigen vermogen

Achtergesteld vermogen

Betalingsachterstanden

Regeling:

Nee / ja, namelijk …

Huidig medeondernemer

Loondienst:

netto per maand

uur per week

Uitkering:

netto per maand

Soort uitkering:

Overige inkomsten:

netto per maand

Omschrijving overige inkomsten

Eigen vermogen

Achtergesteld vermogen

Betalingsachterstanden

Regeling:

Nee / ja, namelijk …

3.4 Opleidingen

Opleiding

van

tot

diploma

ja / nee

ja / nee

ja / nee

3.5 Werkervaring

Werkgever

van

tot

functie

3.6 Ondernemerskwaliteiten

Sterke eigenschappen en vaardigheden

Beschrijf jouw sterke kwaliteiten. Noem er minimaal vijf.

Verbeterpunten of gemis aan vaardigheid

Beschrijf jouw zwakke punten en geef een oplossing voor deze punten. Denk aan opleiding volgen, personeel aannemen, uitbesteden enz.

Deze eigenschap is van belang voor mijn bedrijf in:

Deze eigenschap bezit ik in:

Eigenschap

grote mate

mindere mate

voldoende

onvoldoende

Oplossing

Creativiteit

Probleemanalyse

Commercieel inzicht

Organiseren

Stressbestendigheid

Financieel inzicht

Branche-ervaring

Besluitvaardigheid

Flexibiliteit

Doorzettingsvermogen

Leiding geven

Marktgerichtheid

Communicatie

&