Nieuws Financiën

Zolder verhuren, loont dat?

In het tv-programma 'Een dubbeltje op zijn kant' helpt ondernemer Annemarie van Gaal (53) mensen met schulden orde op zaken stellen. 'Verstandig omgaan met geld is eigenlijk heel simpel: geef niet meer uit dan er binnenkomt.'

Johan Nebbeling 18 november 2015

Zolderverhurenhurenondernemen1065435

Hoe lang krijg ik partneralimentatie, moeten wij ons eigen vermogen opeten als we een bijstandsuitkering aanvragen, raken we die toeslagen kwijt als we gaan samenwonen? U overstelpte ons met vragen over financiële zaken. Wij legden er zes voor aan ondernemer en financieel specialist Annemarie van Gaal.

1. Partneralimentatie

Ik ben in 2004 gescheiden en heb al die tijd partneralimentatie gehad. Volgend jaar eindigt, na twaalf jaar, de alimentatie. Maar ik kan het geld niet missen. Kan de alimentatie in onderling overleg worden verlengd? Annemarie van Gaal: ,,Als uw ex-partner voor u wil blijven betalen, kunt u dat samen afspreken. De vraag is: waarom zou hij dat willen? En, misschien nog belangrijker: waarom zou ú dat willen? Wordt u er gelukkiger van als u financieel afhankelijk van uw ex blijft? Dat kan ik me moeilijk voorstellen. Partneralimentatie is voor u misschien een comfortabele voorziening, maar het zet ook uw leven op slot. U kunt bijvoorbeeld niet gaan samenwonen met een nieuwe liefde, omdat u daarmee uw partneralimentatie op het spel zet. Het stimuleert u ook niet om erop uit te trekken, een baan te zoeken, uw leven in eigen hand te nemen. En ik kan me voorstellen dat er bij uw ex wrok groeit over het feit dat hij voor u moet betalen. Partneralimentatie is naar mijn idee een volstrekt achterhaald begrip. Gelukkig is er een nieuw wetsvoorstel ingediend waarbij de maximale duur van de partneralimentatie drastisch teruggeschroefd wordt. Helaas duurt het nog zeker anderhalf jaar voordat het realiteit wordt.''

2. Vermogenstoets

Mijn vrouw en ik zijn beiden werkloos geraakt. Wij hebben een eigen huis met overwaarde en een spaarrekening. Als we een bijstandsuitkering aanvragen, vindt er dan ook een vermogenstoets plaats? ,,Er vindt altijd een vermogenstoets plaats als u een bijstandsuitkering aanvraagt. Dat betekent in uw geval dat u uw spaarrekening moet 'opeten' tot aan de 11.790 euro, die daarvan is vrijgesteld. Ook de eventuele overwaarde op uw huis, voor zover hoger dan 49.800 euro, moet u gebruiken om in uw levensonderhoud te voorzien. Het is voor u in alle opzichten ongunstig om een bijstandsuitkering aan te vragen. Een bijstandsuitkering is bovendien vaak een doodlopend steegje. U kunt beter ander werk zoeken. Onmogelijk? Er zijn in Nederland 100.000 openstaande vacatures. En gezien uw spaarrekening en uw eigen huis bent u in het verleden succesvol geweest. Benut uw mogelijkheden!"

3. Samenwonen

Wij zijn twee alleenstaande ouders met een gezamenlijk inkomen van elk 20.000 euro en kinderen onder de 12 jaar. Wat zijn de financiële en fiscale gevolgen als we gaan samenwonen? ,,Regelingen als de kinderbijslag en het kindgebonden budget blijven gewoon doorlopen. Maar de kans is wel groot dat allerlei toeslagen die u nu wellicht krijgt zullen vervallen, omdat uw gezamenlijke inkomen te hoog wordt. Denk aan huursubsidie of gemeentelijke toeslagen. Daar staat tegenover dat een gezamenlijke huishouding altijd veel goedkoper is dan twee afzonderlijke."

4. Erfenis

Wij verwachten binnenkort een erfenis van een oom en tante uit Engeland. Hoe zit het met de belastingafdracht: gebeurt dat in Engeland of in Nederland? En wat is gunstiger qua belastingtarief? ,,Als uw oom en tante langer dan tien jaar in Engeland wonen, vindt de afdracht automatisch daar plaats. De tarieven in Nederland en Engeland zijn ongeveer gelijk, alleen is de vrijstelling in Engeland hoger.''

5. Gemeenschap van goederen

Mijn man en ik zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Nu gaan we scheiden. Ik heb van mijn ouders destijds drie ton geërfd. Dat staat op onze gezamenlijke spaarrekening. Maar ik wil niet dat mijn man daar nu van profiteert. ,,Als uw ouders geen testament opgemaakt hebben met een uitsluitingsclausule dan is er niets aan te doen: uw man krijgt de helft van alle goederen en geld en dus ook van die drie ton. Dat is een van de nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen. Hetzelfde geldt voor de schulden die in het huwelijk zijn ingebracht (denk bijvoorbeeld aan een hoge studieschuld) of gemaakt. De schuld van uw man is automatisch ook uw schuld. Sterker: na uw scheiding kunt u door de schuldeiser hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de totale schuld uit uw huwelijk, bijvoorbeeld omdat uw man in gebreke blijft met de afbetaling van zijn deel van de schuld. Let wel: dit is ongeacht wat u afspreekt in het echtscheidingsconvenant! Daarom raad ik iedereen een huwelijk op huwelijkse voorwaarden aan. Misschien geen romantische gedachte bij het sluiten van een huwelijk, maar het is nu eenmaal een gegeven dat ongeveer de helft van de huwelijken en geregistreerde partnerschappen eindigt in een scheiding. Bedenk: trouwen gaat over romantiek, scheiden over schulden."

6. Verhuur van zolder

Wij hebben een groot huis en met het vertrek van de kinderen staat de zolderverdieping leeg. Wat zijn de gevolgen voor onze belastingaangifte als we de zolder gaan verhuren? "Omdat u een deel van uw eigen woning verhuurt, kunt u daar tot bijna 5.000 euro per jaar belastingvrij aan verdienen. U hoeft deze inkomsten niet op te geven aan de Belastingdienst, maar kunt ook geen kosten aftrekken. Anders is het wanneer u bijvoorbeeld een stacaravan of vakantiewoning verhuurt. Dan moet u tot 70 procent van de inkomsten daaruit wel opgeven. Over die 70 procent betaalt u dan belasting in Box 3. In dat geval kunt u kosten die u maakt voor de verhuur aftrekken. Hou trouwens bij de verhuur van een stacaravan of vakantiewoning rekening met toeristenbelasting. Het tarief daarvan verschilt per gemeente, maar bijvoorbeeld in Amsterdam betaalt u 5,5 procent over de huuropbrengst."