Checklist

Business-IT na corona

In het 'corona jaar' heeft een versnelde digitalisering plaatsgevonden. Hoe zorg je ervoor dat jouw onderneming niet achter blijft.
Check deze zes punten zodat je voorbereid aan de aan de slag kunt en als ondernemer optimaal gebruik maakt van business-IT.

HPEChecklist BusinessITNaCoronaKortDO

Download de Checklist

naar formulier