Nieuws Groei

Ondernemersvertrouwen positief, maar sterk gedaald

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, komt volgens de Conjunctuurenquête Nederland in het vierde kwartaal duidelijk lager uit dan in het voorgaande kwartaal. Ondanks deze daling ligt het ondernemersvertrouwen nog ruimschoots boven het gemiddelde (2,1) sinds de start van de meting in 2008.

Toine Damo 27 november 2019

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen is gedaald, maar nog steeds positief.

Het ondernemersvertrouwen komt in het vierde kwartaal uit op 6,6. Dit is het laagste ondernemersvertrouwen sinds 2015. Er zijn forse verschillen tussen de sectoren. Het meest positief zijn ondernemers in de sector bouw (15,3), gevolgd door ondernemers in de detailhandel waar de stemmingsindicator op 12,9 uitkwam. Het sentiment bij ondernemers in de sectoren delfstoffenwinning en autohandel en -reparatie is met respectievelijk -8,5 en -7,2 negatief.

Ondernemers in Gelderland meest positief

De resultaten laten verschillen zien tussen de provincies. Bij de zes indicatoren die hier worden belicht, zijn ondernemers uit Gelderland over het algemeen het meest positief gestemd. Mogelijke oorzaak kan zijn dat de winstgevendheid is toegenomen volgens 4,5 procent van de Gelderse ondernemers. Ook is Gelderland het meest positief als het gaat om de exportverwachtingen: 12,1 procent verwacht van de ondernemers aldaar gaat uit van een exporttoename.

Verwachtingen voor 2020

In het vierde kwartaal wordt ondernemers niet alleen gevraagd naar hun verwachting voor het komende kwartaal, maar ook naar die voor het komende jaar. Dit wordt gedaan voor de variabelen omzet, export, personeelssterkte en investeringen. Over al deze variabelen is het saldo van de verwachtingen voor het jaar 2020 nog steeds positief, maar wel duidelijk minder positief dan een jaar geleden voor het jaar 2019. Een vrij stabiele periode van 2015 tot en met 2019 wordt naar verwachting van de ondernemers in 2020 afgesloten.

De Conjunctuurenquête Nederland brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in kaart, uitgesplitst naar regio, bedrijfstak en bedrijfsgrootte. Het is een gezamenlijk onderzoek van het CBS, KVK, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW, met de steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.