Nieuws Innovatie

Twente & de Achterhoek zoeken technici en IT’ers

Herstel op de arbeidsmarkt blijft achter, omdat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. Regio zoekt technici en IT’ers. Werklozen zoeken andersoortige banen. Deze ‘mismatch’ zorgt ervoor dat het herstel van de arbeidsmarkt in deze regio achterblijft.

Van onze redactie 22 december 2015

Technologiethinkstock

De daling van de werkloosheid blijft ook volgend jaar in de regio’s Twente en de Achterhoek beperkt. Het herstel van de arbeidsmarkt in beide regio’s loopt echter achter bij het landelijke beeld.ArbeidsplaatsenDat komt vooral omdat door bedrijven gevraagde opleidingen en kwaliteiten onvoldoende aansluiten bij het aanbod van werknemers, concludeert ING Economisch Bureau vandaag in een onderzoeksrapport. Het aantal banen in Twente is in de periode medio 2009 tot de laatste telling medio 2014 gedaald met 8.700 tot 286.500 arbeidsplaatsen.Het aantal openstaande vacatures toont het laatste jaar wel een opgaande lijn. In januari 2014 waren er 2.150 openstaande vacatures, een jaar later 1.000 meer en in oktober 2015 bedroeg het aantal vacatures 3.240. „Er is in Twente veel vraag naar technici en IT’ers. In de Achterhoek ook naar bouwvakkers. Terwijl werklozen in beide regio’s vooral werk zoeken als productiemedewerker, verzorgende en chauffeur. Omscholing kan deze mismatch verminderen”, aldus de economen van ING.BedrijfslevenIn het kader van Twente Werkt! worden inmiddels wel allerlei bij- en omscholingsprojecten opgezet om de kloof tussen vraag vanuit het bedrijfsleven en aanbod van werkzoekenden te overbruggen. Hiervoor is onlangs door het rijk 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.SomberDe economen van ING schetsen voor Twente en de Achterhoek een somber toekomstperspectief. Met een verwacht economisch groeicijfer van respectievelijk 1,7 en 1,9 procent scoren beide regio’s aanmerkelijk lager dan het landelijke gemiddelde (2,5 procent).

Foto: Thinkstock