Nieuws Marketing

Bij Vrije Ondernemers Club Twenthe draait het om gezelligheid

Bij de Vrije Ondernemers Club (VOC) Twenthe draait alles om gezelligheid. En voor elkaar iets over hebben.

Van onze redactie 1 december 2015

VOC Emiel

De oprichting van VOC Twenthe, nu ruim vijf jaar geleden, was nooit geschied als drukker Marcel Witten uit Borne geen lastige periode in zijn bedrijf had gehad. Een aantal ondernemers trachtte hem te helpen. Met succes. Uit dankbaarheid trakteerde Witten het gezelschap later op een etentje. En daar ter plekke ontstond het idee om een eigen club te vormen. De VOC was geboren, een stichting met eigen statuten. Vandaag de dag bestaat de club uit 23 ondernemers uit Hengelo, Borne, Delden en eentje uit Beckum.Kleine club„Een kleine club, ja. We willen ook bewust klein zijn”, zegt voorzitter Robert Stoelers, eigenaar van autoschadeherstelbedrijf Nijland aan het Bartelinkslaantje. „Klein maar gezellig, dat is voor ons het allerbelangrijkste.”Uiteenlopende branchesDe ondernemers, van jong tot ouder, verdienen hun geld in uiteenlopende branches. Dat kan ook niet anders, want in de statuten is de regel opgenomen dat er per branche maar één ondernemer lid kan zijn van de VOC Twenthe. „We hebben een breed concept en dat luidt heel simpel: iedereen is welkom. Maar niet twee uit dezelfde branche.”HulpVan autodealer tot schilder, van fysiotherapeut tot advocaat en zelfstandige zonder personeel met een aircobedrijf: ze zoeken elkaar geregeld op in clubverband. Anders dan bij grotere ondernemersverenigingen gaat het er niet erg formeel aan toe. Geen ingewikkeld gedoe. „Het sociale element weegt voor ons het allerzwaarst.” Een bijzonderheid is zonder meer ook dat de leden hebben afgesproken dat ze, zoals Stoelers zegt, ‘elkaar weten te vinden’. Hij legt dat in een paar woorden uit: „Als het kan spelen we elkaar de bal toe. Als iemand iets gedaan moet hebben, kijken we in eigen kring wie dat kan doen. We helpen elkaar vooruit, zoals destijds drukker Witten vooruit is geholpen.”BijeenkomstenDe VOC Twenthe treedt niet of nauwelijks op de voorgrond. Geen gezamenlijke standpunten over een economisch thema, dat past niet bij de informele sfeer in de club. „ We willen onderling vooral heel goed met elkaar kunnen opschieten”, stelt Stoelers. Wat doet de voorzitter van VOC Twenthe zoal? Stoelers met een glimlach: „Met het bestuur samen geef ik leiding aan de club. We maken een agenda. Eens in de zes weken komen we samen om te praten of om een bedrijf te bezoeken, of wat voor activiteit ook.” De bijeenkomsten worden trouw bezocht. Misschien dat de club nog een keer gastsprekers uitnodigt. Maar het moet vooral niet te zwaar worden. VrouwenDe VOC Twenthe wordt gedragen door mannen. Zijn vrouwen niet welkom? Stoelers: „Oh ja, juist wel. Ik heb een paar keer een poging gedaan er een vrouwelijke ondernemer bij te krijgen. Ze zijn hartstikke welkom. Maar ze komen niet. Misschien als er één schaap over de dam is...?”

Foto: Leden van Vrije Ondernemers Club Twenthe (Emiel Muijderman)