Nieuws Marketing

De Groot Installatiegroep in Hengelo als eerste in Nederland CIBV-gecertificeerd

De divisie Brandbeveiliging van De Groot Installatiegroep is sinds eind oktober officieel gecertificeerd voor het leveren en onderhouden van ontruimingsalarminstallaties. Het is daarmee eerste bedrijf dat door de Certificatie Instelling voor Beveiliging & Veiligheid (CIBV) hiervoor gecertificeerd is.

Van onze redactie 20 november 2015

Brandbeveiliging thinkstock

De Groot voldoet dankzij de certificering aan alle eisen die gesteld zijn door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Gerechtvaardigd vertrouwen De Groot Installatiegroep kreeg op 27 oktober jl. twee certificaten uitgereikt door certificatie-instelling CIBV. Het eerste certificaat verklaart het gerechtvaardigd vertrouwen dat de door De Groot Installatiegroep geleverde OAI’s voldoen aan de eisen van het CCV. Het gaat hierbij specifiek om het luid-alarm Type B (slow whoop) en het stil-alarm in de vorm van attentiepanelen. Toegevoegde waarde Met het andere bewijsstuk dat is uitgegeven door het CIBV, is De Groot Installatiegroep gecertificeerd voor het onderhoud van dergelijke ontruimingsalarminstallaties. “Het certificeren van brandbeveiligingsinstallatie, waaronder ontruimingsalarminstallaties, levert toegevoegde waarde voor de klant. Hiermee onderscheidt De Groot Installatiegroep zich ten opzichte van haar collega’s in de markt”, aldus algemeen directeur Marcel de Groot. OntruimingsalarminstallatiesEen ontruimingsalarminstallatie (OAI) vervult een essentiële functie in ontruiming van gebouwen. Een brandmelding moet resulteren in een aantal doelgerichte acties, zoals het snel waarschuwen van aanwezige personen in het gebouw. Wanneer een gebouw te groot is om mensen door middel van roepen te waarschuwen, biedt een OAI uitkomst. Ontruimingsalarminstallaties zijn ingedeeld in twee categorieën: luid- en stil alarm.

Foto: Thinkstock