Nieuws Marketing

Directeur VDR Bouwgroep: 'Het leuke van bouwen is dat je echt iets máákt'

Oost-Nederland doet het economisch goed. Wie zijn de drijvende krachten achter dit succes? In deze reeks vandaag Luc Baltus, algemeen directeur van VDR Bouwgroep.

Karin de Graaff | Foto: Henri van der Beek 15 december 2015

Luc Baltus Henri van der Beek

De letters VDR in de bedrijfsnaam verwijzen naar Piet van de Raadt. Deze oud-eigenaar van VDR Bouwgroep uit Deventer maakte het inmiddels 113 jaar oude bedrijf groot. Bovendien droeg de gedreven visionair de onderneming bij zijn afscheid aan de werknemers over. Deze structuur kwam in 1983 tot stand en bleef tot de dag van vandaag behouden. Een gesprek met Luc Baltus, algemeen directeur. "Het leuke van bouwen is dat je echt iets máákt."

Was Piet van de Raadt een bijzondere man?"Zeker, ik heb hem zelf niet gekend maar hoor veel verhalen. Drie medewerkers, inmiddels 40 jaar in dienst, kenden meneer Van de Raadt nog. Hij liet niets aan het toeval over. Dwingend, detaillistisch. Net voor de oorlog kwam hij bij firma Berends, een kleinschalig bedrijf. In 1950 ging hij verder als P.A. van de Raadt Bouwbedrijf. Hij was ambitieus en zijn tijd ver vooruit. Haalde de hele keten binnen de muren: architecten, tekenkamer, installateur. Heel ongebruikelijk destijds. Door deze schaalvergroting en taakverbreding werd het bedrijf, vanaf 1973 Metabouw geheten, een vroeg voorbeeld van een turn-key formulebouwer. Elk kozijn bij ieder gebouw op dezelfde manier in de gevel. Elke radiator onderaan hetzelfde bochtje in de pijp. Van de Raadt gebruikte als een van de eersten gasbetonplaten voor de gevel van bedrijfspanden. Meer isolerend en vochtregulerend dan traditioneel baksteen. Dat scheelde dertig procent van de kosten. Een succesvol concept waarop lang werd voortgeborduurd."

Te lang?"Succes bleek vergankelijk. Eind jaren 80 wilde men gebouwen met meer uitstraling. De matte Metabouw-gevels werden gedateerd bevonden. Bovendien voldeed 'onze' gevel niet meer aan de nieuwste isolatie-eisen. Het roer moest om. Daarmee waren mijn voorgangers al bezig, maar toen ik directeur werd moest dat echt radicaal. Zo verdween de interne architectenafdeling. Ook werd het installatiebedrijf vervreemd. Lastig te realiseren vanwege onze bedrijfsconstructie."

Leg eens uit?"Van de Raadt schonk bij zijn afscheid de aandelen aan het bedrijf. Het vermogen zit in de stichting P.A. van de Raadt Verenigde Bedrijven. Een stichtingsbestuur, met zes gekozen personeelsleden, een onafhankelijke voorzitter, de voorzitter van de raad van commissarissen en de directeur, beheert de aandelen en gaat over het rendement. De continuïteit van het bedrijf is belangrijker dan de winstmaximalisatie. Elke werknemer heeft door deze constructie een sterke binding met het bedrijf."

Waarom deze structuur?"Ten tijde van het afscheid van Van de Raadt was het bedrijf vermogend. Hij wilde niet dat het werd opgekocht. Met zijn vriend Joop den Uyl filosofeerde hij over deze oplossing om het bedrijf te behouden. Daarnaast werd een sociaal vangnet gevormd met de Stichting Personeelsbelangen, beheerd door dezelfde zes gekozen personeelsleden. Overigens gaat een gedeelte van de winst naar die stichting, een gedeelte wordt verdeeld onder het personeel en het grootste gedeelte gaat naar het bedrijfsvermogen. Iedere werknemer kan voor buitengewone kosten een beroep doen op deze stichting. Zo kreeg een personeelslid die vanwege een hartaandoening niet ver meer kon lopen geen scootmobiel. Hij viel net buiten de AWBZ-regels. Die kochten wij dus voor hem. Een nalatenschap van Van de Raadt, destijds al goed voor zijn mensen. Op strenge en rechtvaardige wijze. Een werknemer die vrij vroeg vanwege zijn zieke, pas bevallen vrouw en kapotte wasmachine, werd gewoon aan het werk gezet. Tegelijkertijd regelde Van de Raadt dat de koffiedame en schoonmaakdame die vrouw kwamen helpen en zorgde hij voor een wasmachine. Zo'n man was het ook. Mooi dat zijn naam terugkeerde in onze bedrijfsnaam."

Hoe begon u bij VDR Bouwgroep?"Als jongste bediende: tijdens mijn studie liep ik hier stage. Ik deed de lerarenopleiding Technische Beroepen. Vanwege de praktijkvakken. Hts kon ook, maar ik wilde geen constructeur worden. Als kind had ik meer ruimte nodig dan het klaslokaal groot was. Na mijn afstuderen aan de lerarenopleiding zochten ze bij VDR Bouwgroep iemand voor beheer vastgoed. Na uitvoerder, projectleider, bedrijfsleider bouwbedrijf en adjunct-directeur werd ik eind 2007 interim-directeur. En begin 2008 directeur. Ik moest een aantal moeilijke besluiten nemen zoals de verkoop van onze grondposities. Als we die nog hadden gehad, hadden we het in de crisistijd daarna moeilijk gekregen. Nu was het ook een periode waarop ik niet trots ben. Ontslagen, zuur voor velen. Doel: het bedrijf behouden.""Werkt Van de Raadts gedachtegoed nog door?"Nog altijd hebben we zelf ons pand en de financiële middelen. Daarop zijn we zuinig. Ik voel me als een rentmeester. Verder hebben we afgelopen jaren al heel ver naar voren stappen gemaakt met eigen Breeam-specialisten. Het Breeam-label gaat over duurzaamheid van gebouwen, materialisatie en omgang met mensen. In zowel bouwfase als gebruiksfase. Waarden en normen die voorbij het gebouw gaan. Als opdrachtgever moet je daarvoor durven kiezen. Denk aan voldoende licht, frisse lucht. En daarmee bijvoorbeeld het ziekteverzuim van vijf naar twee procent terugbrengen. Meer rendabel uiteindelijk. Het is een toegevoegde waarde waarop ik trots ben. Met iedereen fatsoenlijk omgaan is kernwaarde van ons bedrijf. Ons motto is niet voor niets: 'fair development and realisation'."VDR BouwgroepBedrijfshuisvesters: Voornamelijk bedrijfshuisvesting en revitalisering.Medewerkers: 52Omzet: 30 miljoen euroLuc Baltus (50)Partner AnnemarieWoont in LelystadHobby's: buitensporten als hardlopen, skiën, zeilen