Nieuws Marketing

Enschede brainstormt in Grote Kerk over toekomst van de Kop en Ariënsplein

Hij ziet het wel zitten in de locatie Ariënsplein van het MST in Enschede. Hans Wichers Schreur, directeur van het Bureau Vastgoed van Saxion, sluit helemaal niet uit dat straks op het voormalige ziekenhuisterrein huisvesting wordt gerealiseerd voor internationale studenten. En net zo groot acht hij de kans dat zich er straks studenten vestigen als startend ondernemer, studenten die Enschede de rug niet toekeren maar in de stad willen blijven.

Van onze redactie 19 november 2015

Stadsalab053reiniervanwilligen

„Maar het gaat niet allemaal in één keer. We gaan heel klein beginnen”, zei Wichers Schreur dinsdagavond tijdens Stadslab053 in de Grote Kerk op de Oude Markt. Saxion, zo was de algemene indruk, kan een vliegwielfunctie krijgen voor de rest van het straks niet meer als zodanig functionerende ziekenhuis en de omliggende grond. Want de school voor hoger beroepsonderwijs heeft natuurlijk niet het complete terrein nodig.

Dromen De gemeente luisterde dinsdagavond naar voorstellen en ideeën. Dromen van burgers, ondernemers, van het MST, van Saxion, van een enkele makelaar. Het draait de komende jaren om twee belangrijke locaties die in elkaars verlengde liggen: de Kop van de Boulevard en de ziekenhuislocatie Ariënsplein. „Het oude ziekenhuis willen we afstoten”, stelde Bas Leerink, voorzitter van de raad van bestuur van het MST, dinsdagavond nog eens heel nadrukkelijk.

Inspiratie Presentator Ton van Snellenberg hoefde niet heel veel te doen om ideeën op tafel te krijgen. De presentaties en analyses van Ton Schaap en Han Wielkens, directeur van de Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel (HMO) werkten bovendien inspirerend. Schaap haalde er de afgelopen 115 jaar in Enschede bij. Met een van bovenaf genomen foto die de Boulevard laat zien als en streep die de stad deelt. Met een grote V&D, in een tijd dat vooral de auto telde en dwars door de stad rijden belangrijk werd gevonden. De Boulevard is aan de voorkant nooit afgemaakt, doelde Schaap op de Kop, die nimmer een echte ziel heeft gekregen.

Architectuur Wat Schaap ook vaststelde is dat het grote, nieuwe ziekenhuis geen architectonische concurrentie heeft. „Het heeft in het gebied wat context nodig”, zei Schaap. Een nieuw Rijksmuseum Twente en als daar geen geld voor is, toch minimaal grootstedelijke woningbouw en een bibliotheek, waar het niet meer draait om boeken, maar om ontmoeting. Op de as tussen het nieuwe Koningsplein en de stadscampus van Saxion moet de komende tien jaar een bijzonder gebied ontstaan. Met grootstedelijke allure. MST-baas Leerink wil er een gezondheidscentrum met huisartsen en paramedici, dat nauw samenwerkt met het ziekenhuis.

Kleinere dromen Naast grote dromen vroeg de nieuwe stadsdeelmanager centrum Nicole Verzijl om kleine(re) dromen voor het gebied. Die kwamen ook op tafel: een trapveldje, mooie stadsvilla’s op het ziekenhuisterrein, een leuk café, de brug die beide ziekenhuizen nu verbindt niet afbreken, maar er ‘iets moois’ mee doen. „Overigens”, zei iemand heel wijs, „moeten grote dromen geen nachtmerries worden.” Die les namen de ruim honderd aanwerzigen iets na tienen mee naar huis.

Foto: Reinier van Willigen.