Nieuws Marketing

Geldprijs voor duurzaam project

De Stichting Duurzaam Noord Deurningen is 30.000 euro rijker. Dat bedrag kreeg de stichting als winnaar van de ‘Energy Pitch Bio-energiebuurten’, een wedstrijd die was georganiseerd door de stichting Natuur en Milieu en Makelaardij Overijssel. Noord Deurningen was een van de drie finalisten.

Van onze redactie 23 november 2015

Duurzaam2

Het plan van Noord Deurningen dat is bekroond bestaat eruit dat energie die vrijkomt uit mestvergisting op melkveehouderijen beschikbaar wordt gesteld aan de industrie, het zwembad, tuincentra en particulieren. Met het geld dat Duurzaam Noord Deurningen heeft gewonnen, kunnen de plannen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Duurzaam is bezig met decentrale mestvergisting bij melkveehouders. De sprong die Noord Deurningen wil maken is tien extra melkveehouders betrekken bij het project en naast afzetmogelijkheden in de industrie, ook afzet bij het zwembad, tuincentra en particulieren door een lokaal warmtenet. De doorslaggevende reden voor de ‘zege’ van Noord Deurningen was de professionaliteit en de sterke samenwerking tussen ondernemers en bewoners, zowel qua toelevering van mest als qua gasafname.