Nieuws Marketing

Ommen moet meer klussen lokaal gunnen

Advies: Ondernemers uit Ommen moeten meer kans krijgen mee te doen met aanbestedingen van de gemeente.

Van onze redactie 30 november 2015

Ondernemers Netwerken Thinkstock

Ondernemers uit Ommen moeten meer kans maken om opdrachten van de gemeente te krijgen. Dat is een van de aanbevelingen die de Rekenkamercommissie Ommen doet na onderzoek van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid. De gemeente kan hiervoor zorgen door de selectie- en gunningscriteria zo op te stellen dat ook lokale ondernemers een kans krijgen een aanbieding te doen. Inkooptrajecten zouden na afloop ook altijd geëvalueerd moeten worden met de inkoopadviseur, aldus de onderzoekers, die overigens concluderen dat de uitvoering en het beleid voor inkoop en aanbestedingen in Ommen voldoen aan de eisen die eraan gesteld mogen worden.

OnderzoekDe gemeenteraad had zelf om het onderzoek gevraagd. Het rapport wordt op 3 december aangeboden aan de raadscommissie.

BureaucratischLokale ondernemers ervaren de huidige manier van aanbesteden en inkopen door de gemeente als bureaucratisch, zo blijkt uit het onderzoek. Vooral als zij die vergelijken met de situatie van voor de fusie van de ambtelijke apparaten van de gemeenten Ommen en Hardenberg tot de huidige Bestuursdienst Ommen Hardenberg (BOH).

Lokale economie Ook is niet duidelijk geworden of de gemeente optimaal gebruik heeft gemaakt van de kansen voor duurzaamheid en versterking van de lokale economie bij de inkoop en aanbestedingen. Voor de BOH geldt dat bij inkopen en aanbestedingen het aspect prijs soms prevaleert, en zaken als duurzaamheid, lokale bedrijven en Social Return On Investment van ondergeschikt belang zijn. Met dit laatste wordt bedoeld dat eisen worden gesteld aan het aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat in het bedrijf van de leverancier opgenomen is.

SamenwerkingHoeveel financieel en kwalitatief voordeel er behaald is door de ambtelijke fusie van beide gemeenten, kan niet exact aangegeven worden. Toch stelt de Rekenkamercommissie dat er voordeel is behaald door samenwerking, verbetering van de kwaliteit in de organisatie, delen van kosten voor inkoopprocedures en het bedingen van lagere prijzen vanwege de grotere omvang van de gezamenlijke inkoop.

ProfessionaliserenHet college heeft al gereageerd op het rapport. Het zegt dat er hard gewerkt wordt aan het verder professionaliseren van de inkoop- en aanbestedingsactiviteiten. Ommen heeft in 2014 66 pocent van de inkopen binnen een straal van 25 km gedaan.

Van alle inkopen doet gemeente Ommen al tweederde binnen een straal van 25 kilometer

Foto: Thinkstock