Nieuws Marketing

Politiek blij met ‘masterplan’ voor centrum Nijverdal, maar nog geen gelopen koers

Van onze redactie 13 november 2015

Nijverdal carloterellen

NIJVERDAL - De woordvoerders van de negen politieke partijen in de Hellendoornse gemeenteraad buitelden woensdagavond bijna over elkaar heen bij het geven van complimenten over de wijze waarop het masterplan centrum Nijverdal tot stand is gekomen. Winkeliers, vastgoedeigenaren, aanwonenden en de gemeente hebben samen maanden gebrainstormd om te komen tot een samenhangend totaalpakket om van het enigszins ingeslapen winkelhart van Nijverdal een regionaal koopcentrum van formaat te maken.

Zo worden in dat centrumplan aanbevelingen gedaan over de herinrichting van de Grotestraat, een compacter winkelhart, het vullen van leegstaande panden, het opknappen van gevels en het afschaffen van betaald parkeren op straat en in plaats daarvan de invoering van een blauwe zone. B en W van Hellendoorn staan op zich positief tegenover dit maatregelenpakket, op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de uitvoering hiervan financieel haalbaar is en de gemaakte afspraken met ondernemers (middenstandsvereniging Op naar Nijverdal) in een bindende overeenkomst kunnen worden vastgelegd. Ondernemers zijn bereid vijf jaar 250.000 euro per jaar op tafel te leggen ter compensatie van het gat dat in de gemeentebegroting wordt geschoten als gevolg van het afschaffen van betaald parkeren.

KostenTijdens de vergadering van de raadscommissie Grondgebied werden de wethouders Thomas Walder en Jelle Beintema overspoeld met vragen over de financiële onderbouwing van de plannen. Zo is 2 miljoen euro geraamd voor de herinrichting van de Grotestraat, geld dat de gemeente niet heeft, erkende Walder. „Maar we kunnen de Grotestraat ook in delen opknappen, te beginnen in het echte winkelhart.” Hiervoor staat een bedrag van 170.000 euro in de boeken. Dat bedrag kan worden aangevuld met een verwachte provinciale bijdrage van een half miljoen euro en het geld dat beschikbaar is voor het vernieuwen van de riolering in de Grotestraat. „We kunnen hier werk met werk maken”, aldus de wethouder.ParkerenDe afschaffing van betaald parkeren en invoering van de blauwe zone kost de gemeente volgens Beintema zo’n 260.000 euro per jaar. Dat geld kan worden gevonden door de ozb met enkele procenten te verhogen, op andere zaken te bezuinigen of ‘cadeautje’ van andere overheden. Beintema erkende dat het college er nog niet uit is hoe dat bedrag moet worden opgehoest. ReclamebelastingDe wethouders konden evenmin duidelijkheid verschaffen hoe de afspraken met de ondernemers(vereniging) het beste kunnen worden ‘geborgd’. Temeer daar onduidelijk bleef hoe resprentatief Op naar Nijverdal eigenlijk is en of het juridisch wel mogelijk is andere winkeliers te dwingen mee te betalen aan de afschaffing van betaald parkeren. Er wordt gedacht aan de invoering van reclamebelasting voor winkeliers en een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) voor pandeigenaren. Daarvoor is echter wel een draagvlakmeting verplicht en bestaat dus de kans dat dit door vastgoedbezitters wordt afgewezen.Extra woningenOm een commercieel succes te kunnen maken van het aanpakken van de noordkant van de Grotestraat moeten hier ook extra woningen gebouwd worden. Hoeveel precies is onduidelijk, wel is helder dat hierdoor andere woningbouwprojecten vertraging oplopen of niet doorgaan. De lokale politiek vindt dat het college verder moet gaan met de uitwerking van de ze plannen, maar de zorgvuldigheid hierbij niet uit het oog mag verliezen.

Foto: Carlo ter Ellen