Nieuws Marketing

Sporthal boven op super

Van onze redactie 22 december 2015

Albertheijnsupermarktmandje1065

Winkelcentrum De Huet in Doetinchem krijgt nieuw aanzicht met nieuwbouw van AH met daarboven sporthal.

Sporthal De Bongerd komt bovenop de toekomstige Albert Heijn op De Huet. Daarmee zal het aanzicht van het winkelcentrum in de Doetinchemse wijk een totaal nieuw uiterlijk krijgen. De Bongerd is qua belang de tweede sporthal van Doetinchem, na de topsporthal op sportpark Zuid. Het plan is gisteravond door Becedo Vastgoed Ontwikkeling, de VVE (vereniging van eigenaren) Winkelcentrum De Bongerd en de gemeente Doetinchem gepresenteerd aan omwonenden van het winkelcentrum.

Te klein"De nieuwbouw is nodig omdat de huidige AH te klein wordt", zegt Gerald ten Have, directeur van Becedo en van Europa Have, franchiser van AH-winkels in De Gelderlander. "Daarnaast is er, zeker bij sportevenementen, vaak een tekort aan parkeerplaatsen. Dat aantal (nu 180, red.) wordt verdubbeld tot bijna vierhonderd, onder meer omdat er een garage onder de nieuwbouw komt met 150 plekken."

De nieuwbouw zal uit vier etages bestaan. De parkeerkelder wordt ondergronds. Daarboven - te bereiken met een roltrap - komt op de begane grond de AH met een oppervlakte van 2.500 vierkante meter. Op de eerste verdieping komen ruimtes voor onder meer buurtcoaches en de afdeling beheer en onderhoud van de gemeente. De tweede verdieping wordt de sporthal, die dezelfde afmetingen (44 bij 22 meter groot) krijgt als de huidige. De nieuwbouw wordt vanaf het maaiveld ongeveer zestien meter hoog.

De huidige sporthal blijft staan tot de nieuwe is opgeleverd. De bijgebouwen (sportkantine en zalen rondom) worden als eerste gesloopt. Voor deze gebouwen zal tijdens de bouw tijdelijk een nieuw onderkomen worden gecreëerd.

De nieuwbouw wordt betaald door Becedo Vastgoed. Na oplevering wordt de sporthal overgedragen aan de gemeente Doetinchem die daarmee - net als nu - eigenaar van de hal wordt. "Het kost de gemeente Doetinchem niets", zegt Ten Have. "De gemeente krijgt voor de oude sporthal, waarvan onder meer het dak moest worden vervangen, een nieuwe terug." Dat was een voorwaarde voor de gemeente Doetinchem om in te stemmen met het maken van de plannen.

De VVE Winkelcentrum De Bongerd werkt mee met het plan en zal de winkels onder meer een uniforme en geheel nieuwe uitstraling geven. De oplevering wordt eind 2018 verwacht.