Nieuws Marketing

Stadshart Lelystad moet beter

Van onze redactie 25 november 2015

Stadshart Lelystad winkelen verbeteren ondernemers gemeente

Het compact maken van het winkelcircuit in het stadshart van Lelystad en leegstand bestrijden, het versterken van de kwaliteit van het openbaar gebied, de samenwerking tussen alle betrokkenen naar een hoger plan tillen en tenslotte de marketing en promotie versterken. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van Paul Tankink, die zijn eindrapport 'Lelystad op weg naar een levendig Stadshart' heeft gepresenteerd, meldt De Stentor woensdagmiddag.

De opdracht van de stakeholders van het Stadshart -ondernemers, gemeente en eigenaren- aan Paul Tankink van TVC Real Estate was advies te geven over hoe de positie van het Stadshart van Lelystad kan worden versterkt. In de periode april - oktober 2015 heeft hij, gebaseerd op een grondige analyse van de huidige problematiek van het Stadshart, in een visie verwoord welke ontwikkelingsrichting van het Stadshart de huidige neergaande lijn kan ombuigen. Deze visie staat nog open voor discussie, echter de richting - van compactisering, vergroening en focus op beleving, marketing en promotie van de binnenstad - wordt in grote lijnen door partijen onderschreven. De uitkomst van het verdere overleg tussen partijen, op grond van dit rapport, vormt de basis voor een op te stellen convenant, waarin de belangrijkste afspraken voor de middellange en lange termijn worden vastgelegd.

Gebaseerd op deze visie is een Plan van Aanpak geschreven (Wat moeten we gaan doen?) gevolgd door een uitvoeringsagenda waarin de concrete acties staan beschreven (Hoe gaan we het doen?).

Op operationeel niveau zijn er ruim 50 acties die het Stadshart snel van een nieuwe impuls moeten voorzien.

Om geen gat te laten vallen tussen de publicatie van het rapport en de uitvoering is al voor de officiële afronding gestart met één van de actiepunten; het aanstellen van een interim centrummanager voor de komende maanden. Het is een meer dan goed signaal dat de stakeholders dit meteen hebben opgepakt. Het is zaak om de acties nu snel op te pakken.