Nieuws Marketing

Steun voor reclametaks in Bredase binnenstad

De circa duizend ondernemers in de Bredase binnenstad en de inloopstraten moeten er op rekenen dat ze vanaf 2016 een reclamebelasting gaan betalen.

Van onze redactie 17 november 2015

Spaarpotthinkstock

Een meerderheid van de Bredase gemeenteraad lijkt voor de invoering van zo'n taks te zijn, zo bleek maandagavond tijdens een commissievergadering. De belasting levert ruim drie ton per jaar op. Dat geld gaat naar het Ondernemersfonds dat in 2016 officieel van start gaat.

De gemeente legt bovenop de taks zes ton per jaar bij in het fonds, van waaruit onder meer aan stadspromotie wordt gedaan, activiteiten worden georganiseerd en feestverlichting wordt aangeschaft.

Er waren er ook kritische geluiden gisteravond. Met name over het draagvlak onder de ondernemers. Ad Goos van de Vrije Boekhandel, aanwezig als inspreker, wees er op dat in 2012 al een keer door de ondernemers gestemd is over zo'n fonds en dat de meerderheid het toen niet zag zitten. "Nu mag er niet gestemd worden en wordt het van bovenaf opgelegd", aldus Goos.