Nieuws Marketing

TONZON in Enschede neemt eigen zonnecentrale in gebruik

TONZON BV in Enschede neemt een eigen zonnecentrale in gebruik waardoor het bedrijf volledig in zijn eigen elektriciteitsbehoefte gaat voorzien. Wethouder Eelco Eerenberg van Enschede, die onder meer duurzaamheid in zijn portefeuille heeft, stelt de installatie woensdag officieel in werking.

Van onze redactie 11 januari 2016

Zonnepanelen TONZON

In de geest van de trias energetica heeft TONZON eerst uiteenlopende maatregelen genomen om de eigen behoefte aan stroom terug te brengen. Ook trof het bedrijf diverse innovatieve voorzieningen aan zijn pand om de vraag naar warmte en koeling te beperken. “Maar we konden en wilden nog een forse stap verder gaan”, zegt oprichter en directeur Ton Willemsen van TONZON.

140 panelen “Vandaar dat we op ons dak 140 panelen hebben laten plaatsen. De panelen liggen niet op het zuiden gericht, zoals meestal het geval is, maar in oost-westelijke richting om een zo groot mogelijke spreiding over de dag te krijgen. Deze ligging en de specifieke hellingshoek in aanmerking genomen, levert de installatie een verwachte opbrengst op van circa 21.420 kWh per jaar. Dat is wel iets minder bij plaatsing op het zuiden maar voldoende om in onze volledige elektriciteitsbehoefte te voorzien voor onder meer de productie, verlichting en koeling.”

Officieel tintjeOmdat er landelijk nog maar weinig productiebedrijven zijn met 100% eigen duurzame stroom is het idee geboren om meer bekendheid aan de ingebruikname te geven, te meer omdat door de bijzondere opstelling de panelen vanaf de straat niet te zien zijn. TONZON is blij dat Wethouder Eelco Eerenberg bereid is hieraan een officieel tintje te geven.

Foto: Tonzon