Frits Goldschmeding

Randstad Holding

1933

Frits Goldschmeding

Zo’n vijf procent van de arbeidsmarkt zou uit tijdelijk werk moeten bestaan, concludeerde de Amsterdamse Frits Goldschmeding in zijn afstudeerscriptie tijdens zijn studie economie aan de VU. Hij zag dat er een steeds grotere behoefte was aan nieuwe werkpatronen en functies, waar geen ruimte voor was op de toenmalige arbeidsmarkt. Om aan die behoefte te voldoen, richtte hij in 1960 samen met medestudent Gerrit Daleboudt een bureau voor uitzendwerk op: Uitzendbureau Amstelveen (in 1964 omgedoopt tot Randstad).

De ondernemer die flexibel werken groot maakte

Goldschmeding trok zich niets aan van de aanvankelijke scepsis in zijn omgeving en was ervan overtuigd dat hij met hard werken en doorzettingsvermogen een succes van zijn bedrijf kon maken. Dat lukte. Randstad groeide gestaag uit van een bedrijf met negen gulden winst in het eerste jaar tot een wereldwijd concern met een jaarwinst van honderden miljoenen euro’s. Goldschmeding bleef anticiperen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en nam bijvoorbeeld mensen aan in economisch slechte jaren, in de overtuiging dat de werkgelegenheid daarna weer zou aantrekken.

Foto: Gerrit Daleboudt en Frits Goldschmeding in 1968

Lees ook: De Ondernemerscanon: de belangrijkste ondernemers uit de Nederlandse geschiedenis