Marten Mees

Mees & Zoonen

1828 - 1917

Marten Mees

Het werkende leven van Marten Mees begon met een bescheiden juridische praktijk in Rotterdam. Hij adviseerde vooral klanten van zijn vader; die runde het familiebedrijf R. Mees & Zoonen, een kassiers- en makelaarshuis. Op 27-jarige leeftijd kwam hij noodgedwongen – na een sterfgeval in de familie – in dienst van de firma.

De ondernemer achter MeesPierson

Mees legde de basis voor een moderne bank, die onder de naam MeesPierson nog altijd bestaat: hij reorganiseerde de boekhouding grondig, bezocht buitenlandse banken om de het bankwezen in eigen land verder te ontwikkelen, schakelde tussenpersonen in om te handelen op binnen- en buitenlandse assurantiebeurzen en zocht nieuwe manieren om het bedrijfsleven aan kapitaal te helpen. Mees volgde economische ontwikkelingen op de voet en wilde afrekenen met de ‘kleingeestige’ manier van handelen die in Nederland heerste. Mees was daarnaast een vooruitstrevend ondernemer op maatschappelijk gebied: hij was medeoprichter van het Onderling Crediet, waarmee ook zwakkeren in de maatschappij krediet konden krijgen.

Lees ook: De Ondernemerscanon: de belangrijkste ondernemers uit de Nederlandse geschiedenis