Petrus Regout

De Sphinx-fabrieken

1801 - 1878

Petrus Regout

Deze oprichter van de beroemde Sphinx-aardewerkfabriek in Maastricht was een van de eerste grootindustriëlen van Nederland. Hij opende in 1834 zijn eerste glasfabriek, die in de jaren daarop flink uitbreidde: in het jaar van zijn overlijden stonden er op zijn fabrieksterrein zeventig gebouwen, waar 2500 arbeiders werkten. Dankzij Regout kon het Maastrichtse aardewerk concurreren met Wedgewood en Chinees aardewerk. Terwijl zijn vijf zoons het bedrijf runden, hield Regout zich bezig met de expansie van zijn imperium.

Grote, maar omstreden werkgever

Hij handelde overzees, ontwikkelde nieuwe producten, verkende nieuwe markten en had lef: hij bleef produceren in economisch slechte tijden, waarna hij zijn producten in goede tijden voor hoge prijzen verkocht. Regout was destijds de grootste werkgever van Nederland, maar was niet onomstreden. Hij werd publiekelijk verguisd vanwege de slechte arbeidsomstandigheden in zijn fabrieken. Met zijn fabrieken in glas, gas, aardewerk, spijkers, kristal en sanitair drukte Regout hoe dan ook een stempel op de ontwikkeling van Maastricht.

Lees ook: De Ondernemerscanon: de belangrijkste ondernemers uit de Nederlandse geschiedenis