Partner

De Verkeersonderneming

Van de Rotterdamse haven, de Drechtsteden, Gouda, Schiedam en Vlaardingen tot natuurlijk de stad Rotterdam; de R10 is hét platform voor werkgevers als het gaat om slim werken, slim reizen. Gezamenlijk werken zij aan een betere leefbaarheid, meer duurzaamheid en de vitaliteit van medewerkers.

Verkeersonderneming groep

BOOMPJES 200 | ROTTERDAM

E-mail: INFO@VERKEERSONDERNEMING.NL

Telefoon: 088 7970529

Website: HTTP://WWW.VERKEERSONDERNEMING.NL

Voor leden van de R10 worden netwerkbijeenkomsten, inspiratiesessies en verdiepingssessies georganiseerd. Onderwerpen die aan bod komen: autodelen, parkeerbeleid, fietsbeleid, mobiliteitsbeleid, vervoer over water, mogelijkheden binnen de werkkostenregeling etc.

R10 netwerkbijeenkomst

De R10 organiseert ieder kwartaal een R10 netwerkbijeenkomst waarin diverse onderwerpen rondom mobiliteit aan bod komen zoals: buiten de spits reizen, parkeerfaciliteiten beter benutten, collectief vervoer of het stimuleren van openbaar vervoer. 50-100 Werkgevers wisselen hier ervaringen uit met betrekking tot mobiliteitsbeleid, duurzaamheid en vitaliteit medewerkers en krijgen informatie over efficiency, duurzamer beleid en kostenbesparing. Vaste gasten bij deze bijeenkomst zijn: Pex Langenberg (wethouder gemeente Rotterdam), Miriam Hoekstra van der Deen (bestuurslid bij VNO NCW Rotterdam) en Leo Ruijs (CEO van ECT).

Sluit u ook aan bij dit Rotterdamse netwerk. Uw contributie bestaat uit motivatie, inzet en enthousiasme.

Over De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming werkt in de Rotterdamse regio aan het verbeteren van de bereikbaarheid, en daarmee het verminderen van files. Werkgevers spelen een belangrijke rol bij het stimuleren en aanjagen van slim werken en slim reizen van hun medewerkers. De redenen waarom werkgevers dit doen is divers. Bij de een gaat het om kleine concrete maatregelen die direct zonder investeringen in te voeren zijn. Het kan gaan om maatregelen op het gebied van duurzaamheid waarbij bereikbaarheid bijvangst is of het kan gaan om grotere maatregelen waarbij de lasten vooraf gaan aan de lusten. De publiekscampagne van De Verkeersonderneming heet Filedier.nl.

Artikelen en blogs van De Verkeersonderneming