Partner

DELTA Energie

100% groene stroom uit Zeeland, opgewekt met de wind, het water én de zon.

Zakelijk Multraship staand

Buitenruststraat 10, 4337 EH Middelburg

Groene stroom uit eigen regio, deels opgewekt door collega-ondernemers met een eigen zonne-installatie én door lokale energiecoöperaties. En door de unieke getijdencentrale in de Oosterscheldekering die stroom opwekt uit de brute kracht van eb en vloed.

Door juist voor deze vormen van groene stroom te kiezen stimuleert DELTA bewust lokale, kleinschalige en innovatieve vormen van stroomproductie.

Die vormen van stroomproductie gaan ons in Zeeland helpen om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

Specifiek voor ondernemers vullen we onze groene stroom aan met het DELTA Op-maatadvies. Onze energie-adviseurs zijn gecertificeerd voor het opstellen van het Energie Prestatie Advies Utiliteit: een maatwerk energie-advies voor bedrijven en instellingen. Met zo’n energie-advies in de hand kunt u als ondernemer direct concrete stappen zetten in het voldoen aan de energiebesparingseisen van de overheid.

Zo biedt DELTA ondernemers een goede basis om stappen te zetten in duurzaamheid.

Artikelen en blogs van DELTA Energie