Partner

Duurzaam (t)huis Twente

In 2015 ontstond het idee om een stichting op te richten die zich zou concentreren op de verduurzaming van particuliere woningen in Twente. Dit had alles te maken met de ambitie van de provincie Overijssel om in 2020 45 procent van het woningbestand gemiddeld minimaal op label B te brengen. Duurzaam (t)huis Twente werd in het leven geroepen om zich te richten op de behoefte van de woningeigenaar. Ondernemers, overheid en particulieren werken hiervoor samen en focussen zich op persoonlijke benadering.

DTT rodepaal

POULIESTRAAT 3 | WIERDEN

E-mail: INFO@DUURZAAMTHUISTWENTE.NL

Telefoon: 088 18 50 130

Website: HTTP://WWW.DUURZAAMTHUISTWENTE.NL

Wooncoaches

De werkwijze van Duurzaam (t)huis Twente (DTT) is eenvoudig. De stichting is begonnen met het opleiden van wooncoaches: inwoners van Twente die in de eigen omgeving huiseigenaren kunnen voorzien van gratis duurzaam advies. Op dit moment zijn er ongeveer veertig wooncoaches werkzaam voor DTT. Wanneer iemand contact opneemt met DTT komt een wooncoach bij deze huiseigenaar op bezoek. Tijdens het huisbezoek inventariseert de wooncoach de wensen en vragen en komt met een vrijblijvend en onafhankelijk advies. Hoewel duurzaamheid een belangrijk speerpunt is van DTT hoeven de adviezen niet altijd duurzaam te zijn. Soms gaat het om relatief eenvoudige maatregelen die huiseigenaren zelf kunnen nemen, maar dikwijls gaat het om aanpassingen die ingrijpender zijn. In dat geval kan de wooncoach, indien gewenst, ook helpen bij het aanvragen en beoordelen van offertes.

Partnerbedrijven

Op dat moment komen de partnerbedrijven van DTT in beeld. Deze partners zijn geselecteerd op grond van aantoonbare duurzame kwaliteit. De partnerbedrijven werken in diverse sectoren. Zo zijn er architectenbureaus, energieadviseurs, bouwbedrijven, schilders en toeleveranciers, en er zijn er partners die zich richten op levensloopbestendig wonen, isolatietechniek en zonne-energie. Huiseigenaren kunnen ervoor kiezen om met deze bedrijven samen te werken, maar zijn ook vrij om een ander bedrijf uit te zoeken voor een klus. Wanneer nodig werken partners samen om de huiseigenaar te ontzorgen en om zo het beste resultaat voor hem te garanderen.

Artikelen en blogs van Duurzaam (t)huis Twente