Nieuws Personeel

Aantal Zeeuwen met WW-uitkering toegenomen

THEO GIELE 20 november 2015

Uwvwerkloosheidzeeland1065

Het aantal Zeeuwen met een WW-uitkering is de laatste twaalf maanden licht toegenomen. Bijna achtduizend mensen zaten in oktober in de WW, ruim honderd meer dan in oktober 2014, bericht de PZC.Per Zeeuwse regio zijn er verschillen te noteren. Op Walcheren nam de werkloosheid het afgelopen jaar af: van 2597 naar 2506 personen. Zowel in de gemeente Middelburg, Vlissingen als Veere zakte het aantal uitkeringen. In de andere regio's is een stijgende lijn te zien. Vooral op Schouwen-Duiveland en Tholen kwamen meer mensen in de WW terecht. Hulst is de enige gemeente buiten Walcheren waar het aantal WW-uitkeringen daalde.De gemeenten met de meeste mensen met een WW-uitkering zijn Terneuzen en Vlissingen: elk 1165. Daarna volgen Middelburg (998), Goes (826) en Schouwen- Duiveland (697). Van de Zeeuwse beroepsbevolking zit 4,1% in de WW, dat is onder het landelijk gemiddelde (4,7%). Vlissingen heeft in Zeeland het hoogste percentage (5,1%), de gemeente Veere het laagste (3,1%).De werkgelegenheid in de zorg blijft afnemen. In een jaar nam het aantal zorgmedewerkers met een WW-uitkering toe van 1022 in oktober 2014 naar 1344 in oktober van dit jaar. Zij zijn de grootste groep in het bestand van de Zeeuwse UWV geworden. Het aantal WW-uitkeringen nam de afgelopen maanden af in onder meer de sectoren uitzendbedrijven, bouwnijverheid, metaalindustrie en detail- en groothandel.Het aantal WW-uitkeringen is een indicator van de verschuivingen op de arbeidsmarkt. Van deze 7962 Zeeuwse WW'ers zit maar een kwart langer dan een jaar in de WW en ruim de helft korter dan zes maanden. Maar niet elke werkzoekende heeft een WW-uitkering. Je krijgt pas WW als je eerst een betaalde baan hebt gehad. De uitkering stopt naar verloop van tijd, waarna mensen in de bijstand belanden. Een hele categorie werkzoekenden heeft dus geen WW-uitkering. Landelijk waren in oktober 617.000 mensen op zoek naar werk, van hen had twee derde (421.000) een WW-uitkering.De relatief lage werkloosheid in Zeeland is volgens Dick van der Wouw van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland niet aan de groei van het aantal banen te danken. Vergrijzing en vertrek van jongeren uit de provincie zorgen dat de beroepsbevolking krimpt. De afgelopen vijf jaar met 7000 mensen. Ofwel, Zeeland heeft minder banen nodig om het werkloosheidspercentage laag te houden.