Nieuws Arbeidsmarkt

De moderne werknemer heeft deze vijf eigenschappen in huis

Met de veranderende maatschappij, veranderen ook de competenties die je als ondernemer van je werknemers verwacht. UWV deed onderzoek en constateerde dat werkgevers bredere kennis en een verdieping in de huidige vaardigheden verwachten. Dit zijn de vijf competenties waar de moderne werknemer over moet beschikken.

Priscilla van Agteren 24 september 2019

Werknemer eigenschappen 001

Probleemoplossend vermogen en samenwerken met mensen buiten het vakgebied zijn twee van de competenties | Foto: Pixabay

Het UWV baseert de vondsten op onderzoek van de afgelopen jaren naar verschillende sectoren en een enquête onder tweeduizend werkgevers. ,,Hoe verschillend de werkzaamheden in sectoren ook zijn, we zien ook een rode draad lopen in verschillende onderzoeken. We zien vijf competenties die overal terugkomen en waar steeds meer om wordt gevraagd’’, zegt arbeidsmarktadviseur Freek Kalkhoven van het UWV tegen AD.

1. Goede digitale vaardigheden

De ondervraagde werknemers noemen het goed overweg kunnen met computers en andere digitale hulpmiddelen het meest als vaardigheid die zij graag zien bij werknemers. Dat geldt ook voor banen waarbij mensen niet de hele dag achter een bureau met scherm zitten te werken. Kalkhoven: ,,In het onderwijs moeten leraren overweg kunnen met een digitale leeromgeving. In de horeca werken ze met handcomputers om bestellingen door te geven. Die gebruiken ze in de detailhandel weer om bestellingen te controleren.’’

Ook het kunnen werken met data blijkt steeds belangrijker. ,,In steeds meer sectoren, zoals de land- en tuinbouw, wordt data gebruikt voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering. In de zorg kunnen patiënten met zelfmeetapparatuur bepaalde waardes zelf bijhouden. Als werknemer moet je die wel correct weten te interpreteren.’’

"In steeds meer sectoren, zoals de land- en tuinbouw, wordt data gebruikt voor het op­ti­ma­li­se­ren van de be­drijfs­voe­ring"

Freek Kalkhoven, UWV

2. Servicegerichtheid

De uitdrukking ‘de klant is koning’ staat bij veel bedrijven centraal. Het vraagt een vriendelijke, geduldige, maar vooral klantgerichte houding van werknemers om mensen tevreden te houden. ,,Het is de tijd waarin we leven. Consumenten stellen hoge eisen. Met een druk op de knop kunnen ze een aankoop doen. Die moet aan hun verwachtingen voldoen én tijdig thuis bezorgd worden.’’ Die ene klant die een negatieve recensie schrijft op sociale media, kan anderen immers bewegen over te stappen naar de concurrent.

Met dezelfde kritische houding worden werknemers ook geconfronteerd in beroepen waarin je niet eens met klanten te maken hebt. ,,Als leraar word je soms geconfronteerd met mondige ouders, in de zorg zullen patiënten het je vertellen wanneer ze het ergens niet mee eens zijn. Daar moet je mee om kunnen gaan.’’

3. Probleemoplossend vermogen

Het is natuurlijk niet zo dat een werkgever vroeger niet verwachtte dat je een probleem op kon lossen. Het zijn wel de problemen zelf die iets anders zijn dan voorheen. ,,Deze competentie hangt samen met het toenemende gebruik van data. Je moet oog kunnen hebben voor het hele proces en kunnen zien waar het misgaat.’’

Veel beroepen vragen tegenwoordig om een bredere kijk op de zaken. ,,Vroeger had je ICT-functies waarbij je de hele dag alleen maar codes aan het inkloppen was. Nu zie je dat die functies uitgebreider zijn. Je moet ook langs klanten kunnen gaan, hun kwesties aan kunnen horen en kunnen besluiten wat de volgende stap moet zijn.’’

4. Samenwerken buiten het vakgebied

In de moderne arbeidsmarkt moet je over de schutting kunnen kijken, constateert Kalkhoven. ,,We werken steeds vaker samen met mensen uit andere vakgebieden. Bijvoorbeeld in een fabriek moet de maker van een product overleggen met de afdeling Sales waarom iets niet verkoopt en wat er moet gebeuren’’

Het kan ook om samenwerkingen buiten het bedrijf zelf gaan. ,,Een leraar moet bijvoorbeeld contact opzoeken met het bedrijfsleven om stageplaatsen te regelen voor zijn leerlingen. Je moet samen kunnen werken met mensen die anders werken en vaak ook anders over zaken denken dan jij.’’

5. Snel aan kunnen passen aan veranderingen

,,Naar mijn mening is dit een van de belangrijkste competenties. De arbeidsmarkt beweegt snel dus je moet kunnen schakelen’’, aldus Kalkhoven. ,,Als werknemer moet je je inzetten om bij te blijven in je vakgebied én het niet erg vinden om andere taken op je te nemen als dat nodig is.’’