How-to Arbeidsmarkt

Mendix negeert functieprofiel en gaat voor intrinsieke motivatie

Mendix breekt met klassiek aannamebeleid. ,,Wij kijken niet naar het functieprofiel. Voor ons zegt puur werkervaring niet zo heel veel. Het gaat ons om motivatie, gedrag, mindset en leervermogen," vertelt Marilyn Burgersdijk die als Talent Acquisition verantwoordelijk is voor het verwerven van personeel.

Toine Damo 16 oktober 2019

Mendix gemotiveerd personeel 1

Volgens Mendix presteren de beste medewerkers zo goed vanwege hun enorme intrinsieke drive.

Mendix biedt een platform aan, waarmee bedrijven snel en op financieel aantrekkelijke wijze apps kunnen ontwikkelen. Het aannamebeleid is al net zo ambitieus: ,,We geven de voorkeur aan sollicitanten die echt kiezen voor Mendix als bedrijf en niet zomaar solliciteren op een job. Wij zijn al enige tijd geleden tot de conclusie gekomen dat de best presterende medewerkers zo goed presteren vanwege hun enorme intrinsieke drive, het nemen van verantwoordelijkheid en of zij in staat zijn om over teamgrenzen samen te werken. Zo zagen wij dat achtergrond niet het meest bepalend was. En alhoewel je natuurlijk in sommige vakgebieden bepaalde kennis nodig hebt, was vooral drive en gedrag van medewerkers bepalend voor hun succes. We zijn steeds vaker aan het werven zonder functieprofiel, maar we hebben ook nog stappen te maken om dit op een gestructureerde en schaalbare wijze te doen.’’

Gezond verstand

Mendix is actief in een innovatief en dynamisch marktsegment. Opgedane ervaring is om die reden minder interessant. ,,We lopen voorop, ook met de nieuwste technieken en bijbehorende kennis. In veel gevallen is het simpelweg ook niet mogelijk om heel veel jaren specifieke werkervaring te hebben. We nemen liever mensen aan die adaptief zijn en een groot leervermogen hebben. Onze visie vind ik, mede hierdoor, niet revolutionair. Eerlijk gezegd vind ik het eerder een kwestie van gezond verstand. We hebben een goed gestructureerd interviewproces, met ervaren interviewers. Ieder lid in het interviewpanel heeft een focusgebied en probeert zo objectief mogelijk eerst zoveel mogelijk relevante feiten boven water te halen. Daarnaast telt iemands motivatie en de energie in het gesprek sterk mee.’’

Europees kampioen

Burgersdijk ziet soms in een eerder stadium al of een kandidaat interessant is. ,,Soms zie je op een cv of een Linkedin-profiel iets interessants dat veel zegt over iemand. Dat hoeft zeker niet werk gerelateerd te zijn. Onlangs sprak ik met een informatiemanager die Europees kampioen ballroomdansen is geweest. Dan weet je wat doorzetten is. Of een jonge vrouw die zelfstandig vanuit Nepal naar Europa is gekomen om te kunnen studeren en een carrière op te bouwen in plaats van te worden uitgehuwelijkt. Als de aantoonbare wil er is, dan zie ik veel potentie.’’.

Verrassende carrières

Er zijn daarom legio voorbeelden van verrassende carrières bij Mendix. ,,Een paar jaar geleden is een IT-projectleider aangenomen, die een achtergrond had in de constructie. Hij is aangenomen puur op basis van zijn de cultural fit en motivatie. Dat betekent samengevat of je over de drive en het geloof beschikt een bijdrage te leveren aan onze missie. Inmiddels is hij Business Unit Leader IT. Op basis van zijn traditionele cv zou hij nooit zijn aangenomen. Om onze eigen HR-managers te overtuigen, kan ik nog het best onze oprichters noemen: net afgestudeerd zijn zij in staat geweest om een revolutionair bedrijf neer te zetten. Ze zijn overigens nog alle drie vol actief in de directie