Aangeboden door Jellow

Branded Content Arbeidsmarkt

Schaarste op de arbeidsmarkt: Hoe vervul je als ondernemer je vacatures in 2021?

Bedrijven zullen, ondanks de coronapandemie geconfronteerd blijven met schaarste aan goed gekwalificeerd personeel. Om nieuwe werknemers te boeien en binden zullen ondernemers daarom op een andere manier moeten gaan werven, meent freelance platform Jellow. “Stop met lange zoektochten naar dat schaap met vijf poten. Het is realistischer om naar een schaap met vier poten te zoeken, dan kan je een freelancer inhuren voor de andere poot.”

Redactie 9 februari 2021

Lars Evers medeoprichter van Jellow

De medeoprichter van freelance platform Jellow Lars Evers. Foto: Marco Bakker

De kleur geel van website Jellow is een knipoog naar de Yellow Pages (Gouden Gids) van vroeger. In de felgele boekwerken kon je zoeken naar een vakman, vakvrouw of een bedrijf om een opdracht te fixen. Anno 2021 koppelt het Nederlandse techbedrijf Jellow met behulp van algoritmen freelancers aan het bedrijfsleven uit Nederland en België. Medeoprichter Lars Evers (43) startte in 2012 om de freelance markt transparanter te maken. ,,Bedrijven nemen een abonnement bij Jellow om toegang te krijgen tot een netwerk van inmiddels over de 43.000 kwalitatieve freelancers in uiteenlopende specialismen binnen de zakelijke dienstverlening. Zo hebben ze geen intermediair meer nodig. Onze doelstelling is dat in 2025 ieder bedrijf in Nederland zelf binnen één minuut de juiste freelancer kan vinden.”

Specialisten in marketing en development zijn makkelijker te vinden op de freelancemarkt

Na bijna negen jaar heeft Evers een goede kijk op de arbeidsmarkt van nu en de nabije toekomst. Hij schreef er onlangs een whitepaper over met de titel ‘Ontwikkelingen en voorspellingen arbeidsmarkt 2021’. Ondanks de soms bittere discussie over de flexibilisering van de arbeidsmarkt – Evers: ,,Zet freelancers en zzp’ers niet weg als onwenselijk. Bedenk wel een oplossing hoe ons sociaal stelsel netjes kan blijven bestaan.” - ziet hij jaar op jaar het aantal freelancers toenemen. Het is een ontwikkeling die niet valt te keren. ,,Een freelancer kiest heel bewust voor het freelance-leven en niet uit nood. Steeds meer mensen realiseren zich dat welzijn en welbevinden belangrijk zijn, en kiezen daarom over eigen regie van leven en tijd.”

Arbeidmarkt klein

Ben je op zoek naar nieuw personeel of wil je snelle versterking via freelancer(s)? In dit whitepaper vind je een handig stappenplan om de uitbreiding voor elkaar te krijgen.

Werven van freelancer voor development is makkelijker dan vinden vaste medewerker

Lars Evers: ,,Wat we ook in ons onderzoek zien, is dat in sommige vakgebieden de schaarste op de vaste markt extremer is dan op de freelance markt. Zo blijkt dat het bijvoorbeeld makkelijker is om een freelancer te vinden met een specialisatie in marketing, development of IT, dan een vaste werknemer. Daarnaast zien we ook dat de vraag naar freelancers in deze (online) specialismen toeneemt. Ondernemingen zijn namelijk door de lockdowns verschoven van een fysieke omgeving naar online, daarvoor zijn specialistische freelancers nodig. Door Covid-19 zagen we het afgelopen jaar een toename van online specialisten van meer dan 300 procent, maar ook de vraag naar recruiters neemt weer toe. Bedrijven moeten andere type werknemers met andere competenties gaan werven dan dat ze gewend waren.”

"Door Covid-19 zagen we het afgelopen jaar een toename van online specialisten van meer dan 300 procent, maar ook de vraag naar recruiters neemt weer toe"

Lars Evers, medeoprichter van Jellow

Er ontstaat een trend naar een hybride personeelsvorm: mix van vast en flexibel

Een ontwikkeling die veel langer al aan de gang is, is het feit dat bedrijven een flexibele schil om hun bedrijf bouwen. De kern is vast en de rest wordt ingehuurd. Evers van Jellow spreekt liever van een ‘hybride personeelsvorm’. De achtergrond is dat bedrijven de afgelopen 10 tot 20 jaar hebben ingezien dat een groot bestand aan vaste medewerkers hen inflexibel maakt. In een snel veranderende wereld is dat niet altijd wenselijk. In de huidige situatie moet je flexibel en wendbaar zijn, stelt Evers. ,,Er wordt nu veel meer projectmatig, kortcyclisch gewerkt dan voorheen. En daar ontstaat de behoefte naar specialisten. Maar zorg er dus wel voor dat je als ondernemer je groei niet laat belemmeren door de schaarste aan vaste specialisten. Breng dus op tijd je projecten in kaart en maak concreet wat jouw team of bedrijf exact nodig heeft, zodat je op tijd kan starten met je zoektocht. Wellicht kan je het eenvoudig oplossen met een freelancer. Zo kwamen wij er onder ander achter dat wij geen fulltime recruiter en SEA-specialist nodig hebben, maar een freelancer een goede optie is. Wat ook verstandig is om eerst intern te kijken. Misschien is met een bijscholing een vaste medewerker in staat de opdracht uit te voeren.”

Realistisch zijn in je zoektocht naar een nieuwe werknemer loont

Tijdens het gesprek valt met enige regelmaat de uitdrukking ‘schaap met de 5 poten’. In de wereld van Evers gaat het dan om vacatures waarin zoveel eisen worden gesteld dat die nauwelijks tot niet zijn te vervullen. ,,Stap in deze markt van schaarste af van het zoeken van dergelijke mensen. Je gaat ze niet vinden”, zegt hij duidelijk richting de HR-manager die aan het werven is geslagen. ,,Doordat er steeds projectmatiger in wisselende teams gewerkt wordt, kan je volstaan met die ene specialist. Vanuit onze ervaring kan ik wel stellen dat het meer kost om een project niet door te laten gaan of later te starten. Daarnaast loont het om wat realistischer te zijn in je zoektocht. Bekijk goed of je echt één iemand zoekt die alles kan, of dat je misschien voor een aantal skills freelance expertise kan inhuren.”

Arbeidmarkt klein

Hoe je die verandering goed voor elkaar krijgt? En die freelance expertise snel in huis haalt? In dit whitepaper vind je een handig stappenplan om je verder te helpen.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.