Nieuws Personeel

'Dit is een ramp voor veel eindexamenleerlingen'

Anne Velthausz 29 januari 2016

Rampeindexamenleerlingen1065

Leerlingen met dyslexie voelen zich overvallen, nu bij hun komende centraal schriftelijk eindexamen de spellingcontrole plots in de ban is gedaan. Ouders en scholen zijn bezorgd over de gevolgen van deze strenge, onverwachte maatregel. Dat meldt het AD vrijdag.Lees ook:Schrijfhulp dyslectisch kind afgeschaft

De nieuwe maatregel van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft veel onrust veroorzaakt. "Het bericht komt onverwacht, middenin het eindexamenjaar", zegt Marieke Klein Gunnewiek, afdelingsleider van het Montessori College Twente in Hengelo.

"Onze leerlingen met dyslexie hebben geoefend met het maken van examens waarbij ze wel gebruik mogen maken van de spellingcontrole. Nu mag dat opeens niet meer.'' De school heeft de maatregel van het CvTE in een brief nader toegelicht aan de verontruste ouders.

Ook de speciaal voor dyslectische leerlingen ontworpen spellingcontroles zijn straks taboe. Als een leerling tijdens het eindexamen toch gebruik wil maken van de spellingcontrole, moet de school dat melden bij de onderwijsinspectie. De leerling krijgt dan puntenaftrek.

OnrustVoor jongeren met dyslexie wordt het een stuk moeilijker om het diploma te halen, zegt Daphne Swinkels (18) uit Borne. Ze zit op het Grundel Lyceum in Hengelo en doet eindexamen voor het vwo.

"Ik sta voor alle vakken goed, behalve voor Nederlands en Engels. Nu wordt het nog een stuk lastiger om een voldoende te halen. Ik vind dat niet kloppen. Bij het verklaren van een tekst gaat het niet om spelling. Je moet de tekst begrijpen.''

"De maatregel veroorzaakt veel onrust onder jongeren met dyslexie en hun ouders,'' zegt Nicole Arendsen van Studiecentrum Hengelo. "Ze zijn nu nog zenuwachtiger voor het examen. Ik vrees dat voor een aantal leerlingen zo het kwartje de verkeerde kant op valt."

PuntenaftrekZe benadrukt dat spellingfouten bij een tekstverklaring voorheen helemaal niet meetelden. ,,Voor leerlingen met dyslexie is dit een ramp,'' beaamt Daphne Swinkels. ,,Je mag namelijk maar één 5 halen voor de drie kernvakken Engels, Nederlands en wiskunde. Juist die vakken zijn moeilijk als je dyslexie hebt.''

Ook voor de tentamens die voorafgaande aan het centraal examen worden gehouden, geldt de nieuwe regel. Alleen tijdens dit schooljaar mogen de scholen voor voortgezet onderwijs de spellingcontrole nog toestaan als ze dat willen.

"Wij gaan ervan uit dat leerlingen nu nog gebruik kunnen maken van een spellingcontrole en dit gebruik kost ze dit jaar geen extra punten. Op weg naar het centraal eindexamen bereiden we onze leerlingen verder voor op het maken van de opgaven zonder de spellingcontrole,'' aldus Klein Gunnewiek van Montessori College Twente.

De school besteedt veel aandacht aan leerlingen met dyslexie. Ze kunnen een beroep doen op de speciale dyslexiecoaches en gebruik maken van faciliteiten als voorleesprogramma's en extra tijd. "Het leren en lezen kost meer moeite voor een leerling met dyslexie. Maar wij vinden dat ook een kind met dyslexie een vwo-diploma kan halen, al kost het veel geduld en aandacht."