Nieuws Personeel

Elke toon in een chip

Marco van Nek | Foto: 29 januari 2016

Elketoonineenchip1065

Veel ondernemers slagen in het buitenland. Hoe doen ze dat? In deze aflevering: Marco van de Weerd, commercieel directeur van Johannus Orgelbouw uit Ede.

"Wat is dat voor piano met drie klavieren?" Wanneer Marco van de Weerd, commercieel directeur van Johannus Orgelbouw, in Shanghai op de beurs staat, wordt deze vraag hem meer dan eens voorgelegd. Groeikansen zijn er in overvloed voor de orgelbouwer uit Ede. "We doen al goede zaken in Nigeria en Ghana, landen waar een groot deel van de bevolking christen is, maar in Afrika liggen veel meer mogelijkheden. In China groeit het aantal christenen explosief. En in Zuid-Amerika hebben veel kerken nog geen orgel."

Bij Johannus worden elektronische huis- en kerkorgels gebouwd die volgens Marco de vergelijking met pijporgels goed kunnen doorstaan. "Alleen zijn ze een stuk goedkoper."

Over de hele wereld neemt het bedrijf de klanken van pijporgels op. "En dan zetten onze mensen elke toon, elke toets en elk register om in een chip."

Meer dan honderd landenJohannus begon 45 jaar geleden met huisorgels. "Kerkbesturen gingen snel overstag, mede doordat de prijzen voor onze orgels maar 10 tot 20 procent bedragen van die voor pijporgels."

Johannus Orgelbouw opereert in meer dan honderd landen. "Dat de Verenigde Staten pas tweehonderd jaar bestaan, merken wij goed. Daar ontbreekt een traditie met pijporgels en is dus ook geen weerstand tegen elektronische kerkorgels. In China is tijdens de Culturele Revolutie alles vernield en moesten kerken weer vanaf nul beginnen. Terwijl Europa een geschiedenis van vijf-, zeshonderd jaar heeft met orgels in kerken en concertzalen."

ZeecontainerAf en toe ontdekt Marco nog steeds nieuwe afzetgebieden. "India bijvoorbeeld. Met de heilige koe verwacht je daar geen kerken, maar onder de Britse koloniale heerschappij is er een christengemeenschap ontstaan en nu zien we daar allemaal kleine kerkjes met orgels die nodig aan vervanging toe zijn."

Sinds drie jaar doet Johannus veel op de Filipijnen. "Een kerkgenootschap wilde centraal inkopen, dus ik begon voor te rekenen wat een zeecontainer met tien tot veertien orgels kostte. Bleek ik veel te voorzichtig in te steken. Deze klant bouwt per jaar honderd nieuwe kerken en heeft daarnaast vijfduizend oude kerken. Toen ik er vorig jaar was, kreeg ik een order voor 121 orgels, waaronder een orgel voor een arena waar 55.000 mensen in kunnen. Of de orgels binnen zes weken konden worden geleverd. Ik ben direct met Ede gaan bellen. Binnen twee uur kon ik zeggen dat het ging lukken."

Bij Johannus Orgelbouw werken ontwerpers, musici en (audio)technici. Een huiskamerorgel kost tussen de 4000 en 22.000 euro.