Nieuws Personeel

Flinke banengroei bij kunstmestproducent

Frank Balkenende 26 november 2015

Banenvoorhetoprapeninzeeland625 1

Kunstmestproducent Yara in Sluiskil heeft zo’n 40 tot 50 nieuwe medewerkers nodig. Dat is het dubbele van de jaarlijks terugkerende vervanging van werknemers die met pensioen gaan.

"Dit is voor Yara een unieke situatie”, zegt Evelien de Visser, personeelsmanager bij Yara Nederland. Maandag zit ze trouwens bij minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan tafel om te praten over flexibele arbeid in haar bedrijfstak.

Het gaat beter in de industrie. De werkgelegenheid stijgt en het het vertrouwen van producenten neemt toe, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Yara Sluiskil heeft de afgelopen jaren echter nooit in een dip gezeten. De kunstmestproducent, die in Sluiskil 541 medewerkers telt, draait goed door een groeiende vraag naar kunstmestproducten en industriële chemicaliën.

Er zijn twee oorzaken voor de forse banengroei. Ten eerste investeert het Noorse bedrijf de komende drie jaar 240 miljoen euro in Sluiskil en wel in de bouw van een nieuwe fabriek voor de productie van kunstmestkorrels, de Ureum-8.

"We hebben operators nodig om de nieuwe fabriek op te starten, want de oude Ureum-6 blijft doordraaien tot de Ureum-8 klaar is", licht De Visser toe.

Ten tweede heeft Yara 400.000 ton aan producten meer verladen dan vorig jaar. De overslag bedraagt inmiddels 4,9 miljoen ton per jaar. Met name het product Air-1®, een ureumoplossing die voor een groot deel uit water bestaat, vindt gretig aftrek in onder meer de Verenigde Staten. "Eigenlijk hebben we meer kadecapaciteit nodig. De kade zit vol en we kunnen ook moeilijk uitbreiden. We lossen het op door ook in de weekenden te verladen. Daarvoor moeten we het ploegenrooster aanpassen en meer mensen inzetten. Per saldo hebben we op de kade 10 extra operators nodig. We gaan ze werven via de uitzendbureaus waarmee we altijd samenwerken."

De Visser zit maandag met nog vijf collega’s uit andere branches aan tafel bij minister Asscher. De personeelsmanager is gevraagd nadat ze was opgemerkt in een video die het ministerie van SZW bij Yara had laten maken. "Zo’n uitnodiging voor een rondetafelgesprek met de minister is natuurlijk ontzettend leuk."

De Visser zal Asscher voorleggen dat de opgetrokken pensioenleeftijd procesoperators in ploegendienst kan opbreken. "Het doet immers wat met je lichaam als je dan weer overdag, dan weer ’s middags en ’s nachts werkt. We moeten ervoor zorgen dat deze mensen gezond hun pensioen kunnen halen. Dat vraagt flexibiliteit, aandacht voor gezondheid en dus duurzame inzetbaarheid."

Ook de Participatiewet, die werkgevers verplicht mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, is een discussiepunt. Door stringente veiligheidseisen en volcontinu-diensten is dat lastig in de industrie. Yara zoekt naar mogelijkheden, maar die zijn vooralsnog beperkt, zegt De Visser. "Wettelijk gezien moeten we 25 arbeidsplaatsen scheppen. Het punt is dat we onze verantwoordelijkheid al nemen. Vanuit WIA-trajecten re-integreren we al 30 mensen."

Er werken op het terrein ook mensen van sociaal werkbedrijf Dethon, maar dat gaat om werk dat Yara heeft uitbesteed aan externe bedrijven. De Visser: "Als we die mogen meetellen, is er geen probleem. We willen onze verantwoordelijkheid nemen, maar het is ingewikkeld om, na wat we al hebben gedaan, nieuw werk voor deze doelgroep te vinden. Samen met de sociale partners denken we nu na over de mogelijkheden."