Nieuws Personeel

Huurdersclaim.nl uit Eindhoven boekt snel succes

Peter Scholtes 9 december 2015

Image 4702486

Al een 'paar honderd' aanmeldingen zijn binnen gelopen op huurdersclaim.nl . Via de website melden zich huurders die ten onrechte bemiddelingskosten hebben betaald bij de huur van hun woning.Mediabureau Media Monkeys Online en ACCS Incasso & Gerechtsdeurwaarders in Eindhoven hebben huurdersclaim.nl eind november gelanceerd.

Hun initiatief volgt op een uitspraak van de Hoge Raad van oktober 2015. Daarin is vastgelegd dat huurbemiddelaars die woningen aanbieden namens een verhuurder geen kosten mogen rekenen aan de huurder. In de praktijk gebeurde dat regelmatig wel. Huurders die op een verhuursite van een makelaar een woning zagen, konden alleen via dezelfde makelaar reageren. Die vroeg dan bemiddelingskosten ter hoogte van doorgaans een maand huur.

Op grond van de uitspraak van de Hoge Raad kunnen gedupeerden uiterlijk tot vijf jaar nadat ze de kosten hebben betaald een vordering indienen.