Aangeboden door Kruger

Branded Content Leiderschap

4 essentiële gedragskenmerken voor de hedendaagse ceo

In één van mijn eerdere artikelen ben ik ingegaan op de rol van de cfo. Dit vanuit het perspectief van snel veranderende markten, alsmede maatschappelijke thema's die een steeds grotere stempel drukken op de strategische besluitvorming binnen ondernemingen. Nu is het een mooie gelegenheid om de rol van de ceo onder de loep te nemen, schrijft Frank van der Hagen, associé bij Kruger in Rotterdam.

Frank van der Hagen (Kruger) 10 maart 2020

Ceo kruger

Foto: Unsplash

Enerzijds is de ceo vaak onze opdrachtgever binnen de adviespraktijk, anderzijds zien we in onze Executive Search praktijk een toenemende vraag naar 'toekomstbestendige' ceo's. Vanuit deze jarenlange ervaringen menen wij een goed beeld te hebben van welk type ceo in het huidige krachtenveld het meest succesvol blijkt in het managen van een onderneming door alle fases van haar bestaan.

Wij realiseren ons dat elke onderneming specifieke kenmerken heeft vanuit de markt waarin zij actief is of product/dienst die ze aanbiedt. Echter, er zijn een aantal gemene delers die opgaan voor elke leider van een onderneming, los van kennis en expertise die sowieso verondersteld wordt aanwezig te zijn. Het gaat met name om het leiderschap dat de ceo toont om het bedrijf toekomstbestendig te houden. Feitelijk onderscheiden wij een viertal gedragskenmerken die essentieel zijn voor een ceo:

1. Snelle besluitvorming

Wij zien dat de volatiliteit in de resultaten van ondernemingen sterk toeneemt. Daar waar voorheen sprake was van een stabiele omzet- en resultaatontwikkeling, zijn de 'uitslagen' nu veel groter. Dit onder invloed van snel veranderende marktomstandigheden, grilliger klantgedrag en technologische en disruptieve ontwikkelingen. Voeg daaraan toe de toenemende discussie over duurzaamheid en CO2-footprint en je hebt een cocktail van interne en externe factoren waar je continu op moet anticiperen. Vijfjarenplannen zijn steeds minder relevant, een lange termijn visie wel. Dit vraagt om een veel snellere besluitvorming en executiekracht van de ceo. Het tempo van veranderen moet omhoog. Dit klinkt logisch, echter signaleren wij dat de noodzaak van snellere besluitvorming en verandering niet altijd aanwezig is.

2. Cognitief leervermogen

De hierboven genoemde ontwikkelingen geven de complexiteit aan waarmee een bedrijf te maken heeft. Het belang van een goede informatievoorziening op de relevante prestaties en KPI's van het bedrijf, maar ook de cruciale ontwikkelingen in de omgeving van de onderneming is groot. Dit vergt een hoge mate van cognitief leervermogen; in hoeverre ben je in staat om nieuwe informatie tot je te nemen, te analyseren en effectief om te zetten in besluitvorming, zonder in details te vervallen.

Lees ook: Tien kenmerken van een goede leidinggevende volgens Google

3. Zelfkennis

Het is een open deur, maar mensen maken het bedrijf. Dat geldt zowel voor het samenspel van kennis, ervaring en competenties als de gewenste cultuur van je onderneming. De tijden van de 'alwetende' ceo, die op militaire wijze de onderneming leidde en zich als onfeilbaar zag, zijn voorbij. De kracht van een goede ceo zit juist in het onderkennen van de eigen zwaktes en het samenstellen van een goed team dat complementair is. Zelfkennis en mensgericht leiderschap zijn relevant.

4. Vernieuwingsgerichtheid

Het hierboven geschetste speelveld waarbinnen een onderneming zich begeeft vraagt een continue aandacht voor de product- of dienst- life cycle. Zijn we nog relevant, voegen we nog waarde toe? Een bedrijf kan niet meer achterover leunen, maar moet zichzelf steeds opnieuw uitvinden. Dit doet in belangrijke mate aanspraak op de innovatie- en vernieuwingsgerichtheid van de ceo. Dat betekent niet per se voorop lopen, maar wel meegaan in de ontwikkelingen. Of zoals Darwin ooit zei: ,,Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het zijn de soorten die het beste reageren op veranderingen."

Frank van der Hagen

Frank van der Hagen is als associé verbonden aan Kruger en verantwoordelijk voor de Executive Search praktijk. fvanderhagen@kruger.eu