Nieuws Personeel

Asscher: meer betalen aan jongeren, flexwet op de schop

Onverwacht kwam minister Asscher gisteren met een pak nieuwe maatregelen voor werkgevers en werknemers. Hij oogstte applaus voor de afschaffing van het minimumjeugdloon voor jongeren boven de 21, maar meldde tussen neus en lippen door ook dat zijn geliefde flexwet op de schop gaat. Dat meldt het AD.

DEBORAH JONGEJAN 22 april 2016

Flexwet jeugdloon

Wat verandert er voor jongeren?Jongeren krijgen nu tot hun 23ste het minimumjeugdloon uitbetaald. Daarmee verdienen Nederlandse jongeren relatief weinig in vergelijking met hun Europese leeftijdsgenoten. Daarom schaft het kabinet in 2017 het jeugdloon af voor 22-jarigen en in 2019 voor 21-jarigen. Zij moeten straks ten minste het minimumloon voor volwassenen krijgen. 22-jarigen gaan er zo'n 228,70 euro per maand op vooruit (bij een fulltimebaan).

Het loon van 18-, 19-, en 20-jarigen gaat tegelijk met enkele procenten omhoog, om te voorkomen dat werkgevers massaal alleen maar 20-minners gaan aannemen vanwege de lage loonkosten.

Willen werkgevers straks nog wel jongeren aannemen, als ze meer geld gaan kosten?Niet allemaal, denkt het Centraal Planbureau. Als 21- en 22-jarigen net als volwassenen worden betaald, zullen ongeveer 15.000 mensen uit die groep zonder werk komen te zitten. De werkgelegenheid daalt voor hen met zo'n 5 procent. Toch vallen de gevolgen mee, zegt Asscher. Werkgevers krijgen namelijk een compensatie van het rijk voor de hogere kosten van 21- en 22-jarigen.

De VVD en werkgeversclubs waren hier altijd tegen. Waarom zijn ze overstag gegaan?De acties van FNV-jongeren, genaamd Young & United, hebben daarbij een grote rol gespeeld. Soufian die zich bijvoorbeeld uitkleedde in een aandeelhoudersvergadering van Ahold heeft het probleem stevig op de politieke agenda gezet. In de Tweede Kamer werd mede daardoor een motie aangenomen om het jeugdloon te verhogen. ,,We willen eigenlijk dat het minimumjeugdloon wordt afgeschaft voor jongeren van 18 jaar en ouder, maar dit is een goed begin,'' zegt een blije Yorrick van der Ent van Young & United. Dat de werkgevers en de VVD er nu ook mee in hebben gestemd, komt ook doordat Asschers Wet Werk en Zekerheid, die voor meer vaste banen moest zorgen, op de schop gaat.

Wat gebeurt er met de flexwet?Seizoenswerkers krijgen straks minder snel een vast contract. Nu moeten zij na drie tijdelijke dienstverbanden een vast contract krijgen. Na een tussenpoos van een halfjaar kunnen ze pas weer een nieuw tijdelijk contract krijgen. Veel seizoenswerkers dreigden daardoor hun baan te verliezen. Die tussenpoos wordt ingekort naar 3 maanden voor werknemers die vanwege 'natuurlijke of klimatologische omstandigheden' maximaal 9 maanden per jaar werken. Denk aan aardbeiplukkers of campingmedewerkers.

Gaan werknemers erop achteruit?Werknemers krijgen een lagere vergoeding als hun bedrijf failliet gaat of als het bedrijft stopt vanwege het pensioen van de baas. Hierover moeten per bedrijfstak cao-afspraken worden gemaakt.

Welke voordelen zijn er nog meer voor werkgevers?Als hun werknemer lang ziek is, moeten ze nu 2 jaar het loon doorbetalen en daarna nog een transitievergoeding meegeven bij ontslag. Die laatste vergoeding wordt binnenkort overgenomen door het UWV.