Nieuws Personeel

Nieuwe uitvoeringsregels UWV voor ontslag

BusinessCompleet 22 december 2015

Ontslaguwvdossierregels1065

Het aanvragen van ontslag voor één of meer werknemers omdat je bedrijf niet best draait en de vooruitzichten somber zijn, vergt veel papierwerk. Hetzelfde geldt voor een ontslagvergunning voor een medewerker die langdurig arbeidsongeschikt is. In verband met de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft het UWV voor deze ontslagaanvragen nieuwe uitvoeringsregels gepubliceerd.

Beoordeling Met de inwerkingtreding van het ontslagdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli 2015 loopt de ontslagroute om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid altijd via het UWV. De werkgever moet zich ook tegenover deze instantie verantwoorden. In de nieuwe uitvoeringsregels van UWV wordt aangegeven welke informatie van een werkgever wordt verlangd om aannemelijk te maken dat ontslag noodzakelijk is. Het invullen van de formulieren is een karwei waar je de tijd voor moet nemen. Alleen de uitvoeringsregels voor het ontslag om bedrijfseconomische redenen telt al inclusief memorie van toelichting 65 A4-tjes. Enkele zaken die goed zijn om te weten als je de stap tot het aanvragen van ontslag moet zetten. Publicaties De uitvoeringsregels zijn eind november in de Staatscourant gepubliceerd. Je kunt ze raadplegen via de volgende pdf-linkjes bij het UWV:• Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen. Het eerste deel van de aanvraag vind je hierToelichting op de vragen van het aanvraagformulier vind je hierUitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheidHet aanvraagformulier vind je op deze plekEen toelichting op de vragen in het aanvraagformulier vind je hierHet UWV over de noodzaak van deze publicaties: “Met publicatie van de uitvoeringsregels biedt UWV meer duidelijkheid over (het waarom van) de benodigde, verplicht gestelde, gegevens en de wijze van toepassing van de wettelijke bepalingen over ontslag en beoordeling van verzoeken om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.” Ontslag om bedrijfseconomische redenen De aanvraag om bedrijfseconomische redenen bestaat uit 3 delen: A, B en C. Deel B vul je in voor elke werknemer voor wie je ontslag aanvraagt. Deel A en C hoeven maar één keer per ontslagronde te worden ingevuld. Het geheel kun je uploaden en binnen vier weken is de aanvraag normaliter afgehandeld. De termijn hangt mede af van het feit of je de formulieren correct hebt ingevuld. Onderbouwing Een belangrijk onderdeel is de onderbouwing van je ontslagaanvraag. Er moet sowieso sprake zijn van 'structureel verval van arbeidsplaatsen' (voor minimaal 26 weken) en er moeten op korte termijn geen mogelijkheden zijn om de werknemer(s) te herplaatsen. Financiële kerngegevens Je moet de kerngegevens van de laatste drie boekjaren en het lopend boekjaar opvoeren zodat het UWV kan beoordelen of de aanvraag terecht is. Kerngegevens zijn de bedrijfsopbrengst, bruto marge, kostentotaal, bedrijfsresultaat, netto resultaat, eigen vermogen en balanstotaal. Lees verder op BC.nl