Nieuws Personeel

Opnieuw vragen over financiën bij MC Groep

De twee topmannen van de MC Groep (waar ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad, MC Emmeloord en MC Dronten onder vallen) verdienen wel heel veel geld, vindt de PvdA in de Tweede Kamer.

Herre Stegenga 26 februari 2016

Lea Bouwmeester

Voor de derde keer in twee maanden hebben het Flevolandse Kamerlid Lea Bouwmeester en collega John Kerstens schriftelijke vragen gesteld over de financiële handel en wandel van de MC Groep. Bouwmeester en Kerstens uiten hun zorgen in De Stentor.

Waar komen jullie zorgen vandaan?

"Kijk, het begon met de overname van de IJsselmeerziekenhuizen door de MC Groep (in 2008, red.). Dat was natuurlijk goed. Maar er werden leningen overgenomen van de provincie en de gemeente Lelystad aan de ziekenhuizen en die zijn nog steeds niet terugbetaald. Wij vragen ons af hoe dat zit. En we willen weten of de salarisconstructie van (topmannen) Loek Winter en Willem de Boer door de beugel kan (hun salaris van de MC Groep blijft onder de grens van de Wet Normering Topinkomens, maar opgeteld bij hun salaris als topman van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam overschrijden ze de norm fors). Deze heren lijken heel veel geld te verdienen terwijl de verhouding bestuurder-verpleegkundige bizar groot is. Een medewerkster mailde me dat ze alleen maar 's nachts moet werken en moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen."

Winter heeft het zelf trouwens niet over een salaris, maar over prestatie- en beschikbaarheidsbeloningen.

"Erg hè, dat je jezelf blijkbaar niet als onderdeel van het ziekenhuis ziet. Als je de baas bent dan hoor je er toch bij en krijg je toch gewoon salaris? Zo'n prestatiebeloning is zó commercieel."

Ook heeft hij in een interview gezegd dat hij zijn vergoeding naar beneden aanpast als blijkt dat de gekozen constructie niet mag.

"Dat zou mooi zijn. Maar als blijkt dat er niets mis is met de gekozen constructie dan vechten wij dat aan. Als een waarschuwing aan andere ondernemers die in de zorg willen stappen om geld te verdienen. Maar dat is vers twee. Kijk, interessant is dat Winter zegt dat het ministerie van VWS toestemming heeft gegeven voor de huidige constructie. Dat wordt nu uitgezocht en dat is al winst. Onze boodschap is dat je met zorggeld voorzichtig moet omgaan."

Hebben jullie bezorgde reacties uit de regio gekregen, van de gebruikers van de ziekenhuizen?

"Ja, we zien dat de MC Groep niet-rendabele onderdelen uit het ziekenhuis gooit. Inwoners van Lelystad en Emmeloord maken zich daar zorgen over, merken we. Een ziekenhuis is er voor iedereen."