Nieuws Personeel

Pauze. Wat mag en wat moet

Pauze. Een welkome onderbreking van de werkdag. Maar hoe zit het met de regels rondom de duur, het aantal en het uitbetalen van pauzes? Dat is allemaal vastgelegd in de Arbeidstijdenwet, die voor de meeste beroepen geldt.

De Ondernemer 1 oktober 2014

Pauze zuidas werk personeel lunch arbeidstijdenwet

Een dienst mag maximaal 12 uur per dag duren en een werknemer mag maximaal 60 uur per week werken. Vanaf 5,5 uur heeft de werknemer recht op 30 minuten pauze, die mag worden ingedeeld in twee keer een kwartier.

Doorbetaling

In de Arbeidstijdenwet staat niets over doorbetalen tijdens de pauzes. Pauzes maken geen deel uit van de werktijd. De werkgever hoeft zijn personeel tijdens de pauze dus niet door te betalen. Of een werkgever dit wel of niet doet verschilt per bedrijf. Vaak zijn afspraken hierover opgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao.

De wet

De Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen die voor een werkgever werkt, dus ook voor stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. De Arbeidstijdenwet is van toepassing op alle werkzaamheden die een werknemer verricht. In situaties waarin iemand verschillende banen heeft, worden de werktijden daarvan bij elkaar opgeteld.

Uitzonderingen

Er bestaan uitzonderingen op de Arbeidstijdenwet. Zo mag een werknemer werkzaamheden uitvoeren die niet kunnen wachten. Een keer per twee weken mag maximaal 14 uur aaneengesloten gewerkt worden. Ook bij het overdragen van werk geldt soms een uitzondering. Dit is vaak het geval bij ploegendiensten. De rusttijd mag dan met een kwartier worden verkort.

De regels over pauze uiteengezet
De regels over pauze uiteengezet © ANP

Oproepen

Als het voor de aard van het werk noodzakelijk is dat een werknemer tijdens zijn pauze kan worden opgeroepen, bijvoorbeeld in een kantine, dan gelden andere regels. Een werknemer moet dan wel de werkplek kunnen verlaten. Als hij/zij niet van de werkplek af kan of mag, telt de rusttijd niet mee als pauze.

Afzien van pauze

Bij sommige beroepen is het nemen van pauze geen optie. In die gevallen mag er in een periode van maximaal 16 weken gemiddeld 44 uur per week worden gewerkt. Dit is de zogenaamde afwijkende pauzeregeling. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van deze regeling als daarover collectieve arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken.

Zelfstandigen

In een aantal gevallen geldt de Arbeidstijdenwet ook voor zelfstandigen. Het gaat dan om situaties waarin ook de veiligheid van derden in het geding is. Dit geldt bijvoorbeeld voor chauffeurs die als zelfstandige in het wegvervoer werken.