Nieuws Personeel

'Rechten TSN-thuishulpen vervallen na faillissement'

Hoe zit het met de rechten van de TSN-thuishulpen als hun werkgever failliet gaat? Hoogleraren arbeidsrecht Leonard Verburg van de Radboud Universiteit in Nijmegen en Evert Verhulp van de Universiteit van Amsterdam geven uitleg in De Gelderlander.

Maarten Reith 2 maart 2016

TSN Buurtzorg

Wat staat er precies in de cao?De letterlijke tekst luidt: "Een gemeente kan besluiten een andere dan jouw werkgever te contracteren voor het uitvoeren van de voorziening hulp bij het huishouden als bedoeld in de Wmo 2015. Als je in dat kader als uitvoerend Hulp bij het Huishouden in dienst treedt bij een andere werkgever, is je nieuwe werkgever verplicht bij indienstname je arbeidsvoorwaarden, waaronder je salaris en je dienstjaren, toe te kennen die op jou van toepassing waren bij je oude werkgever".

Dan is het toch duidelijk?Wel bij een overname na een 'verloren' aanbesteding. Dan heeft de FNV gelijk en moeten de arbeidsvoorwaarden overeind blijven. Maar bij een doorstart na een faillissement is het een ander verhaal, zegt Verburg: "Dan geldt het faillissementsrecht. De doorstartende partij kan aannemen wie die wil en heeft de vrijheid te kiezen welke arbeidsvoorwaarden hij aanbiedt, zolang die binnen de cao passen".

Dus geen verplichting tot behoud van arbeidsvoorwaarden?"Nee, in dat geval niet. In de huishoudelijke hulp zitten werknemers mogelijk nog in een hogere loonschaal dan het werk dat ze verrichten. Een zorgaanbieder die hen een nieuwe baan aanbiedt op basis van de lagere loonschaal, mag dat doen, zolang dat binnen de cao past. Aan de werknemer is het om die baan wel of niet te accepteren. De zorgaanbieder mag ook iemand anders aannemen."

De FNV stelt ook dat, op basis van de cao, al het personeel overgenomen moet worden. Klopt dat?Evert Verhulp: "Zo staat het er niet." Hij interpreteert de cao iets anders dan Verburg. "Ik denk dat op basis van de cao de werkgever niet verplicht is om mensen over te nemen, maar als hij dat doet, moet hij de oude arbeidsvoorwaarden meenemen."

Hebben de gemeenten hier nog iets in te zeggen?Verburg: "Nee, dit is iets tussen werknemers en werkgevers. Probleem is dat niemand in de politiek hardop durft te zeggen dat we minder geld overhebben voor de huishoudelijke hulp. Daardoor wordt het helaas uitgevochten over de rug van de thuishulpen."