Nieuws Personeel

Twentse vakopleidingen in nieuw en ruimer jasje

De vakopleiding voor de metalektro, SMEOT, gaat fors uitbreiden op de huidige locatie aan de Sportlaan Driene. De stichting heeft daartoe het naastgelegen pand van schildersvakopleiding Schilders^COOL overgenomen. Deze verhuist op haar beurt naar een locatie bij het centrum van Hengelo, samen met ander vakopleidingen in de bouw. Er wordt nog naar een plek gezocht.

Van onze redactie 23 november 2015

Smeot lenneke

Rob Swennenhuis, directeur van de SMEOT, is een tevreden man. Na een aantal mislukte pogingen in de afgelopen jaren om een nieuw gebouw neer te zetten in Hart van Zuid is min of meer noodgedwongen de keuze gevallen op een uitbreiding op de huidige locatie. De architect had al een verdieping bovenop het huidige complex getekend, maar nu de buurman vertrekt is dat niet eens meer nodig. Wanneer de operatie begint, is nog niet helder maar wat Swennenhuis betreft gaat het snel.

Kansen „De uitbreiding biedt nieuwe kansen en mogelijkheden”, zegt Swennenhuis. Zo wordt de samenwerking met het ROC van Twente geïntensiveerd. En hij zoekt samenwerking met de zeven vmbo-scholen in Twente.

PraktijkSamen met het ROC wil de SMEOT ook met nieuwe onderwijsvormen experimenteren. Swennenhuis noemt daarbij het integreren van praktijk en theorie, de mogelijkheden om vluchtelingen om- en bijscholing aan te bieden en meer aandacht te geven aan zij-instromers. De mogelijkheden zijn er straks, zo wordt het aantal theorielokalen uitgebreid van vijf naar negen.RecessieVan de ‘nieuwbouw’ staat overigens nog geen definitief ontwerp op papier, maar uitgangspunt is wel dat de opleiding doorgaat tijdens de verbouwing. En de buurman mag blijven, zo lang er nog geen nieuw onderkomen is gevonden. De opleiding telt vijftig leerlingen: de recessie tikte hard door maar nu is de groei er weer. NoodzakelijkDirecteur Bert Hooijsma van de Schilder^SCOOL heeft trouwens geen klachten over de huidige accommodatie, hij is er heel tevreden over. Maar samenwerken en integreren met andere bouw-opleidingen is noodzakelijk voor de continuïteit, zegt hij. ZoektochtHooijsma is samen met collega’s op zoek naar een gezamenlijk complex in het centraal gelegen Hengelo. Dat zijn de twee locaties van Bouwmensen Twente in Enschede en Almelo en InstallatieWerk, dat aan de Binnenhavenstraat is gevestigd. Het zijn allemaal opleidingsbedrijven waarin het bedrijfsleven samenwerkt. De nieuwe gezamenlijke Hengelose vestiging moet aan 200 leerlingen onderdak bieden.

Er moet snelheid worden gemaakt, als het even kan moet het nieuwe schooljaar alles klaar zijn. Dat is echter alleen mogelijk als de keuze op een bestaand gebouw valt, weet Hooijsma - hoewel een bestemmingswijziging vertragend kan werken. „Nieuwbouw kan ook snel. We willen basic bouwen. Lokalen, kantoren, geen pluche. We willen gewoon vakbekwame leerlingen afleveren.” Ook de bouwopleidingen werken samen met ROC van Twente. En met SMEOT.

Foto: De schildersvakopleiding en daarnaast de SMEOT aan de Sportlaan Driene. (Lenneke Lingmont)